Har du betalt moms af din ekspropriationserstatning?

Hvis svaret er ja, så kan du muligvis få momsbeløbet retur.

Der har gennem nogen tid været en del tvivl omkring, hvorvidt der skal pålægges moms i forbindelse med ekspropriationer.

I forbindelse med en landsskatterets kendelse er det blevet slået fast, at ekspropriationserstatninger, der er givet før den 1. januar 2020, ikke kan være momspligtige.

Ekspropriationserstatninger, der er givet efter den 1. januar 2020, kan derimod godt være momspligtige.

Har du betalt moms af din ekspropriationserstatning fra før den 1. januar 2020, kan du med stor sandsynlighed få momsbeløbet retur.

Har du betalt moms af din ekspropriationserstatning, og vil du gerne have vurderet, om du kan få momsbeløbet retur, er du velkommen til at kontakte TELLUS Advokater.

Naturbeskyttelseslovens § 29a

Hvis du har en skov på din grund, som ikke er fredskov, kan du som udgangspunkt frit fælde den.

Dog bestemmer Naturbeskyttelseslovens § 29a, at forskellige dyrearter ikke forsætligt må forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden til følge. Dette forbud gælder alle livsstadier af de omfattede dyrearter.

Som omfattede dyrearter kan blandt andet nævnes alle arter af småflagermus samt hassel- og birkemus.

Således må du ikke fælde skov på din grund, såfremt der lever småflagermus, hassel- eller birkemus i den, da du ikke må beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for disse. Hvis dette er tilfældet, kan der blive rejst en sag i Fredningsnævnet, hvorefter området kan blive fredet.

Fortrydelsesret i bolighandler

Når du sælger dit hus, vil du typisk sætte en mægler på opgaven.

I dag er det ikke usædvanligt, at mægleren hjælper sælger fra start til slut.

Køber vælger ofte en advokat, der gennemgår handlen på købers vegne, og oftest er der et advokatforbehold i aftalen.

Advokaten kan i kraft af forbeholdet annullere købsaftalen uden, at det koster køber noget. Advokaten kan også komme med ændringer og tilføje vilkår i købsaftalen.

At en advokat, med baggrund i forbeholdet, annullerer en handel, behøver ikke være begrundet, og det er ikke en udnyttelse af fortrydelsesretten, som eller normalt vil udløse et krav om betaling til sælger.

På sælgersiden er der ikke nogen lovbestemt fortrydelsesret. Når du først har skrevet under, ”fanger bordet”.

Der er flere sælgere i dag som vælger at tage en advokat med på sælgersiden og får indføjet et advokatforbehold, så også sælger får mulighed for en ”second opinion” på salget. Et advokatforbehold for sælger er lige så vigtigt, som det er med et forbehold for køber.