Persondatapolitik og GDPR

ForsidePersondatapolitik og GDPR

Persondatapolitik og GDPR

 

TELLUS Advokater skal følge reglerne i EU’s persondataforordning og de supplerende danske regler, som vedtaget af Folketinget eller fastsat af Datatilsynet.

TELLUS Advokater har vedtaget følgende regler for behandling af persondata:

 

Datasikkerhed

Alle IT-systemer, som anvendes til opbevaring af personoplysninger, er forsynet med firewall og virusbeskyttelse.

Kun personer, som af virksomheden er bemyndiget til at behandle personsager, herunder administrere ansatte og deres lønforhold, har adgang til IT-systemerne, hvor personoplysninger opbevares.

Sådanne personer skal sikre deres adgang med password, som skal opbevares omhyggeligt og ikke må deles med andre.

IT-systemer, som indeholder personoplysninger, skal være slukket eller sikret med adgangskontrol (password), når de forlades.

 

Indsamling af personoplysninger

Oplysninger om personforhold, som modtages af TELLUS Advokater, må kun gemmes, hvis

 • Oplysningerne er nødvendige for at opfylde en kontrakt, som påhviler os eller vores kunder
 • Oplysningerne tjener til opfyldelse af et lovkrav
 • Oplysningerne er nødvendige, for at virksomheden kan beskytte egne interesser
 • Den person, som oplysningerne vedrører, har givet samtykke til det.

 

Videregivelse af personoplysninger

Oplysninger om personforhold må kun videregives til andre, hvis dette

 • er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som påhviler os eller vores kunder
 • tjener til opfyldelse af et lovkrav
 • er nødvendigt, for at virksomheden kan beskytte egne interesser
 • den person, som oplysningerne vedrører, har givet samtykke til det.

TELLUS Advokater har sine systemer hostet hos virksomheder uden for TELLUS Advokater. Der er indgået lovpligtig databehandleraftale herom.

 

Information til den registrerede

TELLUS Advokater skal give oplysninger til de personer, som man har registreret oplysninger om, med hvilket formål oplysningerne er indsamlet, herunder hvem de videregives til, medmindre den pågældende person i forvejen ved dette.

Vi skal derudover oplyse den registrerede om, at vedkommende

 • har ret til at få indsigt i, hvad der er registeret,
 • har ret til at kræve eventuelle fejl rettet, og
 • har ret til at få oplyst, hvornår oplysningerne slettes.

I forbindelse med opstart af en sag modtager vores kunder derfor en vejledning om reglerne i Persondataforordningen.

 

Sletning af oplysninger

Som vejledende retningslinjer agter TELLUS Advokater at følge disse regler:

Oplysninger om ansøgere til ledige stillinger slettes, når ansøgningsproceduren er afsluttet, for så vidt angår de ansøgere, som ikke blev ansat, og senest ½ år efter ansøgningsprocedurens afslutning.

Oplysninger om ansatte slettes, når ansættelsesforholdet ophører. Dog bevares oplysninger om løn, skat og – for så vidt angår udlændinge – pasoplysninger – i 5 år efter ansættelsesforholdet ophør af hensyn til myndighedernes kontrol med virksomheden. Andre oplysninger slettes senest 1 år efter fratrædelsen.

Oplysninger om kunder slettes 10 år efter, at sidste samhandel er foregået. Forældelsesfristen for krav på erstatning for rådgivningsfejl er 10 år. Det er derfor nødvendigt for TELLUS Advokater at kunne dokumentere i op til 10 år hvilken rådgivning, der er ydet.

Tellus kort

TELLUS ADVOKATER

Advokat med 4
lokale kontorer

TELLUS Advokater er et selvstændigt advokatfirma med rødder i landboforeningerne. I dag har vi stadig fysiske rødder i landbruget med kontor hos SAGRO i Holstebro, Herning, Billund og Esbjerg. Men vi tilbyder juridisk rådgivning til både private og erhverv.

Vores team består af 6 advokater, 1 advokatfuldmægtig,  1 ejendomsrådgiver og 16 sekretærer. Mennesker betyder meget for os, og mellem os på kontorerne er der plads til grin og forskelligheder, og vi værdsætter vores gode arbejdsmiljø.

Men det menneskelige betyder også meget for os, når vi rådgiver dig som klient. Her ved vi, at tillid er vigtigt, og vi går langt for at skabe en god og tæt relation.

Vi arbejder hele tiden på at blive dygtigere. Vi har alle vores særlige specialer, og vi sørger hver især for hele tiden at være opdateret på den seneste viden og praksis gennem netværk og kurser. Vi underviser, afholder møder, og skriver artikler for at få inspiration - alt dette gør os i stand til at varetage netop dine behov bedst muligt.