Vitterlighedsvidner

På rigtig mange dokumenter er der gjort plads til, at vitterlighedsvidner kan skrive under. Men hvornår er det lige, der skal vidner på, og skal der være 2, eller er det nok med 1? Hvem må være vidner? Og hvad betyder det egentlig at skrive under som vitterlighedsvidne?

Betydningen
Vitterlighed er et ældgammelt ord, som nærmest kan oversættes med sandhed eller rigtighed. Når man skriver under som vitterlighedsvidne, bekræfter man altså, at noget er sandt.

Som vitterlighedsvidne bekræfter man
• at det er den person, som dokumentet angiver, der har skrevet under
• at personen er myndig
• at underskriften er sket på det tidspunkt, som fremgår.

Hvis der senere opstår tvivl, om en underskrift er ægte, eller om underskriften er sket på det tidspunkt, der står, kan man som vidne blive bedt om at forklare sig – eventuelt under en retssag. Her vil man blive spurgt om, hvordan underskriften er foregået, og hvad man har gjort for at sikre sig, at det var den rette person, og at datoen er rigtig.

Sommetider ser vi fuldmagter, hvor vitterlighedsvidnernes underskrift er dateret før selve underskriften på dokumentet. Sådanne vitterlighedspåtegninger accepteres naturligvis ikke af myndighederne. Derimod kan vitterlighedsvidnerne godt have skrevet under senere end selve underskriften. Men i så fald kan det blive svært at sikre sig, at underskriften er ægte, og at datoen rigtig. Det sikreste er, at vidnerne ser på, at der skrives under, og derefter med det samme skriver under til vitterlighed.

Tinglysning
Når en ejendomshandel skal tinglyses, skal fuldmagter til advokat eller ejendomsmægler være forsynet med 2 vidner. Hvis en advokat skriver under som vidne, er det dog nok med ét vidne. Vidnerne skal være fyldt 18 år.

Den, der skriver under som vidne, må ikke selv have en fordel af det, som dokumentet angår. I en hushandel kan køberen eller dennes familie derfor ikke være vitterlighedsvidne for sælger. Derimod kan sælgers familiemedlemmer godt være vidner, hvis de ikke selv har en direkte personlig eller økonomisk interesse i salget. Sælgers voksne børn, som er flyttet hjemmefra, kan derfor godt skrive under som vitterlighedsvidner for sælger.

Skiftefuldmagter
På de skiftefuldmagtsblanketter, som skifteretten benytter sig af i dødsboer, er der rubrikker til, at 2 vitterlighedsvidner kan skrive under.

Det er ikke noget lovkrav, at der skal være vidner på en skiftefuldmagt. Men skal fuldmagten bruges til salg af dødsboets ejendom, skal der være vitterlighedsvidner på af hensyn til tinglysningen.

Pante- og gældsbreve samt købekontrakter
I almindelighed er der ingen krav om, at der skal være vidner på dokumenter om gæld, om køb osv. Nogle gange er vidner alligevel en god idé, hvis man skal kunne dokumentere, at en handel er foregået på et bestemt tidspunkt. Det kan f.eks. have betydning i forhold til Skat.

Så pas på, hvis nogen kommer og beder dig skrive til vitterlighed på en aftale, der allerede er skrevet under. Du kan ikke vide med sikkerhed, om den virkelig er lavet på det tidspunkt, den angiver, eller om den er konstrueret til lejligheden.
Skriver du f.eks. under til vitterlighed på, at en far har eftergivet sin søn en gæld med 50.000 kr. hvert af de sidste 3 år, kan du være med at unddrage det offentlige den bo- eller gaveafgift, der skulle være betalt. Og det er som bekendt ikke lovligt.

Testamenter
Nogle testamenter oprettes for vidner. Her gælder nogle andre lovkrav end for almindelige vitterlighedsvidner. Der skal altid være 2 testamentsvidner, uanset om det ene vidne er en advokat.

Testamentsvidnerne
• skal være samtidig til stede
• skal være tilkaldt efter ønske fra den, der opretter testamente
• skal være fyldt 18 år og kunne forstå betydningen af at bevidne et testamente
• må ikke være tilgodeset i testamentet
• skal vide, at de bevidner oprettelse af et testamente
• skal se, at testamentet bliver skrevet under, og
• skal straks derefter selv skrive under som vidner.

Hvis bare én af disse regler forsømmes, er testamentet ikke gyldigt.

Derudover findes der en lang række punkter, som vidnerne yderligere bør skrive under på af hensyn til beviset for, at alt er gået rigtigt for sig.

Der oprettes ikke ret mange vidnetestamenter. De fleste testamenter bliver oprettet for notaren. De bliver skrevet under på et dommerkontor og derefter registreret og arkiveret ved retten.