Vidste du, at pensioner og livsforsikringer som regel går uden om et dødsbo?

Har afdøde en kapitalpension, en alderspension, en ratepension eller en gruppelivsforsikring, er det den begunstigede, som modtager pengene. Har du ikke selv valgt, hvem der skal være din begunstigede ved navn, er det din nærmeste pårørende. Nærmeste pårørende er i prioriteret rækkefølge:
  • Ægtefælle/registreret partner
  • Samlever (betingelser skal være opfyldt)
  • Børn (livsarvinger)
  • Arvinger efter testamente
  • Arvinger efter loven
Pensioner udbetales som regel uden om boet til den begunstigede. Udbetalingerne indgår derfor ikke i boet og skal hverken tages med i åbningsstatus eller i boopgørelsen, hvilket også betyder, at de som hovedregel er beskyttet mod afdødes eventuelle kreditorer. Før pengene udbetales fratrækkes skat og boafgiften. Du skal være særligt opmærksom på dine pensioner, hvis du har særbørn, du ønsker, skal arve. Oplyser du ikke dit pensions- og forsikringsselskab eller din bank om, at du ønsker, at dine pensioner skal udbetales i overensstemmelse med dit testamente, udbetales det til dine nærmeste pårørende, se ovenfor. Det kan føre til, at arven efter dig fordeles skævt i forhold til dine ønsker. Vi anbefaler derfor, at du tager stilling til, hvordan både arven efter dig – men også dine pensioner og forsikringer – skal fordeles, den dag du ikke længere er her.