Rydning af dødsbo

Skrevet af Vibe Hjort
ForsidePrivatRydning af dødsbo

Hvornår må jeg tømme dødsboet?

Hvornår rydning af et dødsbo må finde sted, er ofte et af de spørgsmål, som vi bliver mødt med, når vi drøfter bortgangen med afdødes arvinger. Og netop rydning af dødsboet er vigtigt for mange, fordi der kan være lejemål eller en ældrebolig, som ligeledes skal opsiges og afleveres.

Det juridiske svar er klart – hovedreglen er, at samtidigt med et dødsfald ophører enhver adgang til at disponere på afdødes vegne. Dette gælder, indtil boet er udleveret fra skifteretten med baggrund i den skifteanmodning, som er fremsendt til skifteretten. Det får den betydning, at arvingerne ikke i ventetiden juridisk kan få lov til at rydde dødsboet, ligesom lejemålet ikke kan opsiges.

Gælder der andre regler, hvis du har en fuldmagt eller en fremtidsfuldmagt?

Desværre – alle fuldmagter ophører juridisk, når fuldmagtsgiveren afgår ved døden, det vil med andre ord sige, at man ikke kan lave en fuldmagt, som juridisk giver arvingerne lov til at handle – og dermed rydde dødsboet – forinden man afgår ved døden.

Hvordan sikres afdødes indbo?

Som skrevet ovenfor, kan arvingerne ikke rydde et dødsbo, førend der er udleveret en skifteretsattest. Dog bør arvingerne overveje, om der skal gøres særlige foranstaltninger for at opbevare indboet sikkert og forsvarligt, indtil dødsboet kan ryddes. Forbliver indboet i boligen, bør arvingerne sikre sig, at afdødes indboforsikring dækker dette indbo.

Hæftelse i dødsboet

Man skal som arving være opmærksom på, at arvinger i et privatskiftet dødsbo hæfter personligt og solidarisk overfor afdødes kreditorer. Hver arving hæfter dog alene med det, som arvingen har fået udleveret i forbindelse med dødsbobehandlingen, hvis arvingerne lader boet overgå til bobestyrerbehandling i stedet. Har en arving således fået udlagt indbogenstande i forbindelse med et privatskiftet dødsbo, kan arvingen blive pålagt at aflevere det udleverede retur i forbindelse med bobehandlingen, hvis det viser sig, at afdødes kreditorer ikke bliver fuldt dækket.

Rydning af dødsbo på et plejehjem?

Ved plejeboliger kan der være forskellige regler, når det handler om tømning af dødsboet. Plejehjemmene ønsker typisk, at boligen tømmes hurtigst muligt og gerne inden for få dage efter dødsfaldet. Udgangspunktet er dog det samme – afdødes indbo må ikke fordeles, førend skifteretten har taget stilling til skiftemåden.

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.