Hvidvasklovgivningen

ForsideHvidvasklovgivningen

Hvidvask-lovgivningen

 

Som advokater er vi underlagt reglerne om forebyggelse af hvidvask af penge, som stammer fra kriminalitet eller som anvendes til finansiering af terror.

Kundekendskab
Reglerne indebærer, at vi skal have dokumentation for vores kunders identitet, når vi arbejder med følgende sager:

  • Køb og salg af fast ejendom
  • Oprettelse af virksomheder, køb eller salg af virksomheder
  • Forvaltning af penge og værdipapirer

Dokumentationen består normalt af en kopi af det gule sundhedskort samt kopi af pas eller kørekort. Vi gemmer dokumentationen i 5 år, herefter skal den fornys, hvis vi stadig har et kundeforhold, som er omfattet af reglerne.

Forvaltning af kunders penge
Hvis vores kunde har indbetalt penge til os, skal vi indsætte dem på vores klientkonto, som vi har i Handelsbanken. Overfor banken skal vi kunne dokumentere, hvem der er de reelle ejere af de penge, som står på vores klientkonto. Derfor skal vi sende kopi af kundernes legitimationspapirer til banken, hvis banken forlanger det.  Det vil banken f. eks. gøre i forbindelse med intern revision eller hvis de har Finanstilsynet på besøg.

Vi kan kun sende kundernes personoplysninger videre, hvis kunderne samtykker i det. Derfor vil vores kunder i forbindelse med opstart af en sag, der er omfattet af reglerne, blive bedt om at samtykke i, at vi videregiver kopi af legitimationspapirer til banken.

Indberetningspligt
Hvis en af vores medarbejdere får mistanke om, at en transaktion, som vi bliver bedt om at foretage, vedrører hvidvask af penge eller andre ulovlige handlinger, skal vi underrette SØIK (også kendt som bagmandspolitiet) om det. Denne underretning sker, uden at kunden får besked om det. SØIK tager herefter stilling til, om de vil igangsætte en efterforskning, og om vi må fortsætte transaktionen, eller vi skal stoppe den og træde ud af sagen. Dette er et lovkrav for at kunne operere som advokatvirksomhed i Danmark.

Medarbejderne har derudover mulighed for at benytte sig af en obligatorisk whistleblowerordning, hvis de oplever noget mistænkeligt – Enten i forhold til kunder eller internt i virksomheden.

TELLUS ADVOKATER

Advokat med

4 lokale kontorer

TELLUS Advokater er et selvstændigt advokatfirma med rødder i landboforeningerne. I dag har vi stadig fysiske rødder i landbruget med kontor hos SAGRO i Billund, Herning, Holstebro og Esbjerg. Men vi tilbyder juridisk rådgivning til både private og erhverv.

Vores team består af fem advokater, en advokatfuldmægtig, tre ejendomsrådgivere, 11 sekretærer og en elev. Mennesker betyder meget for os, og mellem os på kontoren er der plads til grin og forskelligheder, og vi værdsætter vores gode arbejdsmiljø.

Men det menneskelige betyder også meget for os, når vi rådgiver dig som klient. Her ved vi, at tillid er vigtigt, og vi går langt for at skabe en god og tæt relation.

Vi arbejder hele tiden på at blive dygtigere. Vi har alle vores særlige specialer, og vi sørger hver især for hele tiden at være opdateret på den seneste viden og praksis gennem netværk og kurser. Vi underviser, afholder møder, og skriver artikler for at få inspiration – alt dette gør os i stand til at varetage netop dine behov bedst muligt.