Regler omkring salg og tømning af et dødsbo

Skrevet af Vibe Hjort
ForsidePrivatRegler omkring salg og tømning af et dødsbo

Først skal arvingerne finde ud af, om boet skal skiftes privat eller ved bobestyrer. For at skifte et bo privat, skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Afdøde har ikke i et testamente bestemt, at boet skal skiftes ved bobestyrer og dermed udelukket muligheden for privat skifte
  • Alle arvinger skal være enige om, at boet skal skiftes privat. Kræver blot en af arvingerne, at boet skiftes hos bobestyrer, behandles boet sådan
  • Boet er solvent
  • Mindst en af arvingerne er myndig og solvent

 

Fast ejendom

Boets faste ejendom skal håndteres. Når skifteretten har udstedt skifteretsattest, har arvingerne mulighed for at overdrage ejendommen enten til tredjemand eller til en af arvingerne. Arvingerne skal være opmærksomme på, at der gælder særlige regler omkring salg af fast ejendom i dødsboet.

Et eksempel på disse regler gælder i forhold til værdiansættelsen af boets faste ejendom, hvis en af arvingerne ønsker at overtage ejendommen. Overdragelsessummen kan enten være den offentlige ejendomsvurdering eller i henhold til værdiansættelsescirkulæret – på nuværende tidspunkt +/- 15% af den offentlige ejendomsvurdering, hvis der ikke er særlige omstændigheder, der taler imod. Særlige omstændigheder kan være, hvis der har været optaget lån for nyligt i ejendommen, eller ejendommen har været handlet kort tid forinden. Arvingerne skal ligeledes være opmærksomme på, at har arvingerne indhentet mæglervurdering på ejendommen, er arvingerne bundet af at benytte denne vurdering.

Der gælder samtidig særlige regler omkring salg i et dødsbo i forhold til skattestyrelsen. Skattestyrelsen skal have meddelelse om, at den faste ejendom er a conto udlagt til en af arvingerne senest 4. uger efter, at ejendommen er overdraget til arvingen.

Behandles boet som privat skifte har arvingerne 1 år fra dødsdagen til at realisere samtlige aktiver i boet. Det vil med andre ord sige, at den faste ejendom senest skal være solgt på 1 års dagen for dødsfaldet. Derefter har arvingerne 3 måneder – altså 15 måneder i alt – til at udarbejde boopgørelsen.

Kan ejendommen ikke sælges inden for fristen på 1 år, overgår behandlingen af dødsboet til et bobestyrerbo, medmindre arvingerne overfor skifteretten kan dokumentere, at ejendommen forventes solgt kort efter udløb af 1-årsdagen. Overgår bobehandlingen af dødsboet til bobestyrer, vil det kræve, at afdødes aktiver leveres tilbage til dødsboet. Har arvingerne fordelt eller på anden måde disponeret over midler eller aktiver, skal de indgå i den samlede boopgørelse.

Tømning af dødsbo

Hvornår kan eller skal tømning af et dødsbo finde sted? Det er et spørgsmål, som vi tit bliver mødt med. Når arvingerne vælger privat skifte, er det vigtigt, at arvingerne gør sig nogle overvejelser om, hvorvidt boet kan håndteres indenfor ovennævnte frist. Dog kan arvingerne, når skifteretten har udstedt skifteretsattest, begynde tømningen af dødsboet, idet arvingerne med skifteretsattesten er legitimeret til at tømme boet.

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.