Ophør af grundbetalingsordning som vi kender den – og hvad så

Med udgangen af 2022 ophører landbrugsstøtteordningerne, som vi har kendt de senest år med grundbetaling, grøn støtte og krav om betalingsrettigheder for at få støtte.

Fra og med 2023 skal man ikke længere have betalingsrettigheder for at få udbetalt sin grundbetalingsstøtte. Opfylder man nedenstående betingelser, er man berettiget til grundbetalingsstøtten:

 • Der skal være minimum 2 ha, der anvendes landbrugsmæssigt.
 • De arealer, der søges støtte til, skal være omdriftsarealer, arealer med permanent græs eller arealer med permanente afgrøder.
 • Der skal opfyldes et krav om landbrugsaktivitet på arealerne.
 • Ansøger skal være aktiv landbruger.
 • Ansøger skal råde over de arealer, der søges støtte til.

Udover grundbetalingsstøtten vil det blive muligt at søge nogle forskellige ekstra tilskud til arealerne. Disse er frivillig og kræver, at der gennemføres et af nedenstående tiltag:

 • Økologisk drift.
 • Miljø- og klimavenligt græs.
 • Ekstensivering med slæt.
 • Dyrkning af afgrøder til plantebaseret fødevareproduktion.
 • Udlægning af ikke produktive arealer til styrkelse af biodiversitet og bæredygtighed.

I forbindelse med afskaffelsen af betalingsrettighederne forsvinder samtidigt de tillæg, der har været knyttet til en række landmænds grundbetalingsstøtte. For at kompensere herfor indføres der en målrettet koblet støtte. Dette er vedrørende:

 • Slagtepræmie i forbindelse med slagtning af kvier, tyre og stude.
 • Kopræmie
 • Støtte til stivelseskartofler

De detaljerede retningslinjer for ovenstående vil blive fastlagt i løbet af 2022.