FREMTIDSFULMAGT – kan sikre dig, hvis uheldet rammer eller alderdommen trykker

Fremtidsfuldmagter blev mulige i efteråret 2017. Mange har allerede gjort brug af muligheden, men hvorfor bør du overveje en fremtidsfuldmagt?

 

En fremtidsfuldmagt kan sikre, at andre kan handle på dine vegne, hvis du ikke selv er i stand hertil. Det kan være salg af fast ejendom og værdipapirer samt stillingtagen til plejehjem, støttemidler og andre personlige forhold.

 

Det er dig, som vælger, hvem du ønsker, skal hjælpe dig med dine personlige og økonomiske forhold, hvis du en dag ikke selv er i stand hertil, eller ikke selv ønsker at stå for det mere. Kommer du i stedet under et værgemål, hvilket kan være en vanskelig og administrativ tung opgave at komme igennem med, kan du ikke vide dig sikker på, at det netop er den person, du havde tænkt, skulle være din værge, som også bliver det.

 

Ved TELLUS Advokater tilbyder vi et GRATIS FAMILIETJEK, hvor vi blandt andet gennemgår din personlige situation og stiller dig spørgsmål, således fuldmagten placeres det rigtige sted. Vi anbefaler, at du drøfter indholdet af din fremtidsfuldmagt med en rådgiver, således eventuelle huller og misforståelser undgås.

 

Skal alle børnene indsættes som fuldmægtig? Eller skal det måske kun være nogle? Skal de øvrige børn i så fald have adgang til at tjekke de andres handlinger. Må dine fuldmægtige gøre, hvad de vil, eller skal der sættes nogle begrænsninger? Og hvordan er det nu lige med gaver?

 

Det er vigtigt at få truffet de rigtige valg, således du sikrer både dig selv og dine nærmeste bedst muligt.

Vidste du, at du som ugift og barnløs kan spare penge i boafgift til staten?

Som ugift og barnløs kan du sikre dig, at arven efter dig går til netop dem, du ønsker og samtidig sørge for, at dine arvinger arver mest muligt efter dig.

Men hvem arver egentlig din formue, hvis du ikke efterlader dig ægtefælle eller børn?

Efter de almindelige arveretlige regler arver dine forældre hver halvdelen af din formue. Hvis en eller begge dine forældre er afgået ved døden, arver dine søskende og deres efterkommere efter dig. Efterlader du dig ingen forældre, søskende eller efterkommere heraf, arver dine bedsteforældre og herefter dine forældres søskende. Hvis der ingen arvinger er her, går din arv til statskassen.

Arver andre end din ægtefælle, samlever eller børn efter dig, skal de betale i alt ca. 36,25 % i bo- og tillægsboafgift.  

Men vidste du, at du ved at benytte den såkaldte 30 %-regel, kan betænke en forening og samtidig sørge for, at dine arvinger arver en større sum end de ellers ville, den dag du afgår ved døden?

Helt konkret indebærer 30 %-reglen, at du laver et testamente, hvor du indsætter en forening som arving til 30% af alt, hvad du efterlader dig. Da foreningen er fritaget for at betale boafgift af sin arveandel, kan du med fordel bestemme i testamentet, at foreningen skal afholde omkostningerne til boafgiften for boets øvrige arvinger. Herved sikrer du dig, at dine arvinger får 70% af alt, hvad du efterlader dig.

Muligheden er mest relevant for dig, der ikke efterlader dig en ægtefælle eller børn.

Eksempel på 30 %-reglen i 2022

Anne er single og har ingen børn. Hun ønsker, at hendes nevø Brian skal arve hendes formue på 1 mio. kr.

Uden 30 %-reglen

Arv til Brian:                                               kr. 1.000.000,00

Samlet boafgift:                                         kr.    327.218,75

Samlet arv:                                                 kr.    672.656,25

Med 30 %-reglen

Arv til Brian:                                               kr.    700.000,00

 Arv til forening                                          kr.    300.000,00

Samlet boafgift for Brian:                          kr.    218.593,75

Udbetalt til forening                                   kr.      81.406,25

Udbetalt til Brian:                                        kr.   700.000,00

Ovennævnte forudsætter, at den valgte forening er fritaget for boafgift.