Hvad bør du overveje ved generationsskifte?

Hvis du overvejer et generationsskifte af dit landbrug, anbefaler vi, at du starter i god tid for at sikre et så problemfrit generationsskifte som muligt.

Hos TELLUS Advokater har vi mange års erfaring med rådgivning til landmænd, blandt andet i forhold til generationsskifte.

Hvem skal overtage?

Når du overvejer et generationsskifte af dit landbrug, har du sikkert allerede overvejet, hvem der skal eje dit landbrug fremover. Men har du husket alt? Skal det blive i familien, skal det sælges til tredjemand eller eventuelt til en ansat?

Hvordan skal overdragelse af landbruget ske?

Skal din virksomhed sælges i almindelig handel og vandel, eller er der mulighed for succession?

Ved en almindelig overdragelse er udgangspunktet, at køber alene erhverver de aktiver og eventuelle passiver, der er oplistet i handelsaftalen.

Sker overdragelse ved succession, kan køber overtage en del af skatten, som herved udskydes, hvorfor handelsprisen på handelstidspunktet bliver nedsat. Dette kan ske ved overdragelse til en medarbejder, under visse nærmere forudsætninger, og til visse familiemedlemmer.

Desuden er der mulighed for at sælge til +/- 15% af den offentlige vurdering (20% når den nye vurdering på ejendommen foreligger – forventeligt i 2022-2024) – til nærmeste familiemedlemmer.

Hvordan kan generationsskiftet finansieres?

Et generationsskifte kan finansieres på forskellige måder, men ikke alle måder er nødvendigvis mulig i det enkelte tilfælde.

Af finansieringsmuligheder kan nævnes:

  • Kontant/låneoptagelse
  • Succession
  • Kaution fra sælger/tredjemand
  • Familielån
  • Sælgerpantebrev
  • Investeringsselskab

Hvordan skal landbruget være ejet?

Landbrug har traditionelt set været personligt ejede virksomheder, men i den senere tid vælger flere og flere at etablere landbruget i selskabsform.

Der er nogle fordele ved selskabsform, særligt at den økonomiske risiko alene ligger i virksomheden, hvis der ikke er tegnet personlig kaution.

Man skal være opmærksom på, at køber kan blive beskattet af lejeværdien af sin bolig, hvis der er tilknyttet en privat bolig til landejendommen. Eventuelt skattemæssigt underskud vil tillige ligge i selskabet, og kan således ikke benyttes personligt. Herudover skal man være opmærksom på, at regnskabet offentliggøres.

Har du spørgsmål til generationsskifte?

Overvejer du et generationsskifte af dit landbrug, eller har du spørgsmål dertil, er du velkommen til at rette henvendelse til os og få et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig med opgaven.