Pengegaver – skal du nå at give en afgiftsfri gave inden 2024?

 Hvor store gaver må du give? 

Svaret er egentligt lige til – man må frit give familie og venner lejlighedsgaver! En lejlighedsgave er en gave givet til jul, fødselsdag, jubilæum og lignende.

Hvis du giver gaver, der ligger ud over det sædvanlige niveau, kan modtager blive pålagt enten at skulle betale indkomstskat eller en gaveafgift på 15 % af gavens værdi.  Yderligere skal der laves en gaveanmeldelse, hvor fristen er 1. maj i året efter, den afgiftspligtige gave er givet.

Hvad der er en sædvanlig gave, afhænger af, hvem der er modtager og giver af gaven.

Gave til børn, børnebørn, oldebørn og samlever:

Hvis du ønsker at give gaver ud over de sædvanlige lejlighedsgaver, har du mulighed for det – også uden at det udløser gaveafgiften på 15 %. Stedbørn (hvis du er gift med stedbarnets mor/far) og adoptivbørn er også omfattet af denne regel.

Du må i 2023 give en kontant gave på 71.500 kr. – gaven kan gives af både dig og din ægtefælle, hvilket betyder, at hvert af ovennævnte personer kan modtage 143.000 kr. uden, der skal betales gaveafgift. Gaver ud over 2 x 71.500 kr. vil blive pålagt gaveafgift på 15 %. Det er vigtigt, at gaven gives af den, der ejer pengene, man kan ikke give gaver på vegne af andre fra ens egen konto – herunder ægtefællen.

Det er vigtigt, at det tydeligt fremgår af bankoverførsel eller gavebrev, at der er tale om en gave.

Gave til svigerbørn:

Du kan også vælge at forære en gave til dine svigerbørn, der i 2023 må modtage 25.000 kr., uden der skal betales afgift på 15 %. Det er vigtigt at nævne, at dit barn skal være gift med svigerbarnet, det er altså ikke nok, at de er samlevende.

Gave til ægtefælle:

Hvis I som ægtefæller ønsker at give hinanden større gaver, kan det gøres afgiftsfrit uanset størrelsen deraf. 

Hvorfor en gave?

En fordel ved at give pengegaver i levende live kan være, at du selv oplever, at modtageren bliver glad for gaven og investerer den i noget, som vedkommende måske ellers ikke ville have råd til.  En anden fordel er, at du nedbringer din formue, så dine efterladte ikke skal betale så meget i boafgift den dag, du dør – med andre ord: Der spares afgift.

Gavebrev og båndlæggelse:

Ved at oprette et gavebrev kan du sikre dig, at den pengegave, du forærer, skal være modtagerens særeje, hvilket betyder, at modtageren ikke skal aflevere halvdelen af gaven til sin ægtefælle, hvis modtageren bliver skilt. For at særejet har nogen virkning kræver det dog, at modtagerne har holdt gaven adskilt fra sin øvrige formue.

I samme gavebrev kan du sikre dig, at gaven skal båndlægges, så modtageren ikke frit kan råde over gaven, og modtagerens kreditorer ikke kan foretage udlæg i gaven. Du kan samtidig bestemme, hvordan gaven skal forvaltes – herunder hvem der skal administrere beløbet, hvornår og på hvilke betingelser modtageren kan få gaven frigivet. 

Pengegaver – skal du nå at give en afgiftsfri gave inden 2023?

Hvor store gaver må du give? Det spørgsmål stiller en del sig igennem tiden. Svaret er egentligt lige til – man må frit give familie og venner lejlighedsgaver! En lejlighedsgave er en gave givet til jul, fødselsdag, jubilæum og lignende.

Hvis du giver gaver, der ligger ud over det sædvanlige niveau, kan modtager blive pålagt enten at skulle betale indkomstskat eller en gaveafgift på 15 % af gavens værdi.  Yderligere skal der laves en gaveanmeldelse, hvor fristen er 1. maj i året efter, den afgiftspligtige gave er givet.

Hvad der er en sædvanlig gave, afhænger af, hvem der er modtager og giver af gaven.

Gave til børn, børnebørn, oldebørn og samlever:

Hvis du ønsker at give gaver ud over de sædvanlige lejlighedsgaver, har du mulighed for det – også uden at det udløser gaveafgiften på 15 %. Stedbørn (hvis du er gift med stedbarnets mor/far) og adoptivbørn er også omfattet af denne regel.

Du må i 2022 give en kontant gave på 69.500 kr. – gaven kan gives af både dig og din ægtefælle, hvilket betyder, at hvert af ovennævnte personer kan modtage 139.000 kr. uden, der skal betales gaveafgift. Gaver ud over 2 x 69.500 kr. vil blive pålagt gaveafgift på 15 %. Det er vigtigt, at gaven gives af den, der ejer pengene, man kan ikke give gaver på vegne af andre fra ens egen konto – herunder ægtefællen.

Det er vigtigt, at det tydeligt fremgår af bankoverførsel eller gavebrev, at der er tale om en gave.

Gave til svigerbørn:

Du kan også vælge at forære en gave til dine svigerbørn, der i 2022 må modtage 24.300 kr., uden der skal betales afgift på 15 %. Det er vigtigt at nævne, at dit barn skal være gift med svigerbarnet, det er ikke nok, at de er samlevende.

Gave til ægtefælle:

Hvis I som ægtefæller ønsker at give hinanden større gaver, kan det gøres afgiftsfrit uanset størrelsen deraf. 

Hvorfor en gave?

En fordel ved at give pengegaver i levende live kan være, at du selv oplever, at modtageren bliver glad for gaven og investerer den i noget, som vedkommende måske ellers ikke ville have råd til.  En anden fordel er, at du nedbringer din formue, så dine efterladte ikke skal betale så meget i boafgift den dag, du dør – med andre ord: Der spares afgift.

Gavebrev og båndlæggelse:

Ved at oprette et gavebrev kan du sikre dig, at den pengegave, du forærer, skal være modtagerens særeje, hvilket betyder, at modtageren ikke skal aflevere halvdelen af gaven til sin ægtefælle, hvis modtageren bliver skilt. For at særejet har nogen virkning kræver det dog, at modtagerne har holdt gaven adskilt fra sin øvrige formue.

I samme gavebrev kan du sikre dig, at gaven skal båndlægges, så modtageren ikke frit kan råde over gaven, og modtagerens kreditorer ikke kan foretage udlæg i gaven. Du kan samtidig bestemme, hvordan gaven skal forvaltes – herunder hvem der skal administrere beløbet, hvornår og på hvilke betingelser modtageren kan få gaven frigivet.