FREMTIDSFULMAGT – kan sikre dig, hvis uheldet rammer eller alderdommen trykker

Fremtidsfuldmagter blev mulige i efteråret 2017. Mange har allerede gjort brug af muligheden, men hvorfor bør du overveje en fremtidsfuldmagt?

 

En fremtidsfuldmagt kan sikre, at andre kan handle på dine vegne, hvis du ikke selv er i stand hertil. Det kan være salg af fast ejendom og værdipapirer samt stillingtagen til plejehjem, støttemidler og andre personlige forhold.

 

Det er dig, som vælger, hvem du ønsker, skal hjælpe dig med dine personlige og økonomiske forhold, hvis du en dag ikke selv er i stand hertil, eller ikke selv ønsker at stå for det mere. Kommer du i stedet under et værgemål, hvilket kan være en vanskelig og administrativ tung opgave at komme igennem med, kan du ikke vide dig sikker på, at det netop er den person, du havde tænkt, skulle være din værge, som også bliver det.

 

Ved TELLUS Advokater tilbyder vi et GRATIS FAMILIETJEK, hvor vi blandt andet gennemgår din personlige situation og stiller dig spørgsmål, således fuldmagten placeres det rigtige sted. Vi anbefaler, at du drøfter indholdet af din fremtidsfuldmagt med en rådgiver, således eventuelle huller og misforståelser undgås.

 

Skal alle børnene indsættes som fuldmægtig? Eller skal det måske kun være nogle? Skal de øvrige børn i så fald have adgang til at tjekke de andres handlinger. Må dine fuldmægtige gøre, hvad de vil, eller skal der sættes nogle begrænsninger? Og hvordan er det nu lige med gaver?

 

Det er vigtigt at få truffet de rigtige valg, således du sikrer både dig selv og dine nærmeste bedst muligt.