Minkavler, nærmer du dig en afgørelse fra 1. instans? Hvad er næste skridt?

Selvom det går langsomt, så går det fremad med afgørelserne og dermed de endelige udbetalinger i de danske minkavleres erstatningssager. Det betyder, at flere minkavlere står overfor valget om, hvorvidt afgørelserne skal påklages eller ej.

Som dansk minkavler, der har en verserende erstatningssag ved Minksekretariatet, 1. instans, skal du først og fremmest indsende et udfyldt oplysningsskema samt tilhørende bilag. Herefter påbegyndes sagsbehandlingen i sekretariatet, og når alt nødvendigt materiale er indhentet og bearbejdet, skal der afholdes en besigtigelse af minkvirksomeden. Minksekretariatet nedsætter en erstatnings- og taksationskommission, som skal vurdere din minkvirksomhed, og du får mulighed for at fremføre dine synspunkter foran kommissionen. Fødevarestyrelsen agerer modpart i sagerne, og styrelsen er ligeledes inviteret med til besigtigelserne og har mulighed for at ytre sig. Til disse besigtigelser har du mulighed for at have din revisor og advokat med for at sikre, erstatnings- og taksationskommissionen får præsenteret alle relevante punkter og problemstillinger for din erstatningsopgørelse.

Efter besigtigelsen voterer erstatnings- og taksationskommissionen, og du vil efterfølgende modtage et forslag til afgørelse. Når forslag til afgørelse forligger, har du nu mulighed for at indgå forlig eller få en endelig afgørelse.

Forlig

Du kan underskrive forslag til afgørelse og indgå forlig. Det betyder, at sagen afsluttes med den foreslåede afgørelse og begrundelse. Det kræver, at Fødevarestyrelsen ligeledes underskriver afgørelsen. Hvis der er rettighedshavere, skal de ligeledes kunne acceptere afgørelsen i sin helhed, før et endeligt forlig er muligt.

Endelig afgørelse

Hvis du opdager faktuelle fejl eller misforståelser i forslaget, eller hvis du har generelle bemærkninger eller fundet yderligere dokumentation, som kan understøtte dine synspunkter, så har du mulighed for at indsende bemærkninger, rettelser og kommentarer indenfor en tidsfrist på 14 dage efter forslagets fremsendelse. De nye oplysninger bliver præsenteret for erstatnings- og taksationskommissionen, som derefter skal vurdere, om oplysningerne ændrer på de eksisterende konklusioner og begrundelser.

Hvis du ikke reagerer på forslaget, eller hvis du indsender bemærkninger, betyder det, at 1. instans laver en afgørelse i din sag. Afgørelsen kan du påklage indenfor fire uger efter modtagelsen af denne.

Udbetalingen af det tilkendte erstatningsbeløb vil som udgangspunkt blive udbetalt kort tid efter afgørelsen – uanset om afgørelsen påklages til 2. instans eller ej.

  1. instans

Hvis du vælger – eller hvis Fødevarestyrelsen vælger – at påklage afgørelsen til 2. instans, kan du påklage hele eller enkelte punkter i afgørelsen, som du ønsker en ny erstatnings- og taksationskommission skal votere omkring.

Husk

Det er ikke alene de endelige beløb og slutresultatet, du som minkavler skal være opmærksom på i et forslag eller en endelig afgørelse. Der er ligeledes en række vilkår, som skal overholdes både før og efter en afgørelse. Derudover vil Bygningsstyrelsen blive indblandet, når der skal ske nedrivning af de bygninger, der har været en del af din minkvirksomhed.

Hos TELLUS Advokater er vi en gruppe, som sidder med erstatningssagerne, og vi vil bistå dig gennem hele forløbet. På den måde sikrer vi dig, at alle faktorer bliver behørigt belyst, og du får en ordentlig og retfærdig afslutning på dit liv som minkavler i Danmark.