Det skal du huske ved gældsbreve i familien

Gældsbreve bliver ofte anvendt som led i generationsskifter i familier. Skal et barn f.eks. overtage sine forældres sommerhus / parcelhus eller landbrugsejendom, kan betalingen for købet ske med f.eks. et mindre kontant beløb og et gældsbrev (evt. et anfordringsgældsbrev), og de efterfølgende år kan forældrene årligt beslutte at give barnet en gave ved at nedskrive gældsbrevet.

I 2022 må hver forælder give et afgiftsfrit gavebeløb på op til 69.500 kr. pr. barn. I eksemplet med ejendommen kan forældreparret altså årligt nedskrive gældsbrevet med 139.000 kr., indtil gælden er afviklet (bemærk dog, at satsen reguleres hvert år).

Vestre landsret har truffet afgørelse om, hvordan nedskrivning af gældsbreve skal ske, førend de er gyldige.

Sagen handler om en mand, der i 2013 solgte sit sommerhus til sine to livsarvinger. En del af betalingen bestod i et gældsbrev på 1.030.000 kr., og ifølge arvingerne var gældsbrevet derefter årligt blevet nedskrevet med det afgiftsfrie gavebeløb fra manden og hans ægtefælle, der døde i hhv. 2014 og 2017.

I boopgørelsen angav arvingerne restgælden på gældsbrevet til 185.900 kr. Imidlertid kunne arvingerne ikke dokumentere de løbende gavebeløb, som gældsbrevet angiveligt var blevet nedskrevet med, og derfor måtte arvingerne i sidste ende betale boafgift af hele gældsbrevets pålydende.

Den fornødne dokumentation

Afgørelsen er en påmindelse om, hvor vigtigt det er at dokumentere afgiftsfrie pengegaver, der gives ved at nedskrive gældsbreve. Yderligere er det ikke nok, at gavegiveren dokumenterer de årlige gældsnedskrivninger, f.eks. i personlige regnskaber. Der kræves også, at gavemodtageren har fået besked om nedskrivningen.