Skal et kreditorbeskyttet pengebeløb stå på en særskilt konto?

Det korte svar er: JA!

Hvis du modtager et beløb, der er kreditorbeskyttet, er det meget vigtigt, at du holder dette beløb adskilt fra din øvrige formue. Et kreditorbeskyttet beløb kan eksempelvis være en godtgørelse for varigt mén.

Kreditorbeskyttelsen opretholdes som hovedregel kun, når det kreditorbeskyttede beløb ikke blandes sammen med din øvrige formue.

Det er derfor vigtigt, at du, inden du eksempelvis modtager en godtgørelse for varigt mén, har oprettet en særskilt kreditorbeskyttet konto, hvortil beløbet kan udbetales. På denne måde sikrer du, at kreditorbeskyttelsen opretholdes.

Hvis du blander det kreditorbeskyttede beløb sammen med dine andre midler/din øvrige formue, bortfalder kreditorbeskyttelsen. Dette betyder eksempelvis, at du ikke må sætte andre, ikke kreditorbeskyttede midler, ind på den kreditorbeskyttede konto, og det kreditorbeskyttede beløb må heller ikke sættes ind på den konto, hvor din øvrige formue befinder sig.