Vær opmærksom på leasingselskabernes momsfinte

ForsidePrivatVær opmærksom på leasingselskabernes momsfinte

Vær opmærksom på leasingselskabernes momsfinte

Når man indgår en aftale om finansiel leasing af et eller flere aktiver, vil man i leasingaftalens betingelser kunne finde en passus, der lyder nogenlunde sådan her:

”Leasinggiver er berettiget til fuld amortisation og i tilfælde af leasingaftalens ophør før tid, vil leasinggiver være berettiget til at kræve betaling af de ikke-forfaldne leasingydelser i den resterende leasingperiode tilbagediskonteret til nutidsværdi.”

Dette betyder i al sin ”enkelthed”, at leasinggiver er berettiget til at få sin fulde fortjeneste på finansieringen af aktivet, uanset om aftalen ophører før tid eller ej og at de periodiske ydelser (månedlige eller kvartalsvise), som leasingtager ville skulle have betalt i resten af leasingaftalens løbetid fortsat skal betales. Dog skal disse ydelser ”renses” for den løbende renteudvikling, hvilket kaldes tilbagediskontering.

Tilbagediskonteringen er ofte ganske uoverskuelig for den almindelige leasingtager, da der er tale om en ganske indviklet formel, som endvidere kræver kendskab til den underliggende rente i leasingaftalen (her benyttes som oftest CIBOR – Copenhagen Interbank Offered Rate, hvilket er den rente, hvormed danske banker kan låne penge af hinanden).

Som leasingtager bør man – såfremt der skal ske en opgørelse og tilbagediskontering – være opmærksom på, at nogle leasinggivere har spekuleret i, at udregningen er så indviklet, at de fleste leasingtagere opgiver at regne efter og stoler på leasinggivers opgørelse.

Når der sker tilbagediskontering, fordi en leasingaftale ophører før tid, vil de resterende ydelser være at anse som en form for erstatning til leasinggiver. Derfor skal man – i modsætning til de almindelige løbende leasingydelser – ikke betale moms af beløbet. Det er vigtigt, at man sikrer sig mod, at leasinggiver laver en momsfinte og ”glemmer” at det tilbagediskonterede beløb skal være momsfrit. Så hvis man står i den situation, at der skal ske tilbagediskontering, så husk at bede leasinggiver om at fremlægge en udspecificeret beregning af tilbagediskonteringen, da man ellers risikerer at betale 25% ekstra uden at vide det. Vel at mærke 25% som ikke kan trækkes fra i momsregnskabet…

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.