Udvidet adgang til at tvangsopløse selskaber

ForsideErhvervUdvidet adgang til at tvangsopløse selskaber

Udvidet adgang til at tvangsopløse selskaber

 

Ændring af selskabsloven m.m. er trådt i kraft.

Ændringsloven betyder blandt andet, at selskabsloven nu giver en stærkt udvidet adgang for Erhvervsstyrelsen til at anmode Skifteretten om at tvangsopløse selskaber.

Erhvervsstyrelsen får nu mulighed for at tage tvangsopløsning i brug, hvis selskabet

  • har foretaget en mangelfuld eller fejlagtig registrering af selskabets reelle ejere
  • ikke har opfyldt betingelsen om at opbevare oplysninger om selskabets reelle ejere i 5 år efter det reelle ejerskabs ophør
  • i tilfælde, hvor de reelle ejere ikke har kunnet identificeres, ikke har iagttaget betingelsen om at opbevare oplysninger om de skridt selskabet har taget til at forsøge at identificere de reelle ejere i 5 år efter gennemførelsen af identifikationsforsøget
  • har opbevaret mangelfulde oplysninger om selskabets reelle ejere

Tvangsopløsninger er en endog meget byrdefuld konsekvens for et selskab, og det er derfor af afgørende betydning, at selskaber sørger for at gøre sig bekendt med de nye regler, der har til formål at modvirke hvidvask.

Det er Lov nr. 554 af 7. maj 2019 om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love i kraft, der er trådt i kraft den 10. januar 2020.

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.