Udvidelse af Energistyrelsens Garantifond for vedvarende energi

ForsideErhvervUdvidelse af Energistyrelsens Garantifond for vedvarende energi

Udvidelse af Energistyrelsens Garantifond for vedvarende energi

Den 4. december 2019 sendte Energistyrelsen et udkast til lovforslag om ændring af Lov om fremme af vedvarende energi (VE-Loven) i høring.

Et af de foreslåede tiltag indebærer en udvidelse af Energistyrelsens Garantifond for vedvarende energi, hvilken hidtil alene har bidraget til at lette finansieringen af landvindmøller og solcelleanlæg ved at give lokale vindmølle- og solcellelaug muligheden for at søge om garantistillelse for lån, der finansierer nye aktiviteter, som må anses for et naturligt og nødvendigt led i en forundersøgelse om etablering af nye vindmøller eller solcelleanlæg.

Udkastet til lovforslag vil således udvide muligheden for ansøgning om garantistillelse til også at omfatte lokale bølgekraft- og vandkraftværkslaug.

Der vil som hidtil gælde et loft for garantien, således at Garantifonden på baggrund af lånet højst kan stille garanti for 80 % af det lån, som optages til at finansiere de støtteberettigede forundersøgelsesaktiviteter og garantien er endvidere begrænset således, at denne maksimalt kan udgøre kr. 500.000 pr. projekt.

Med forbehold for, at høringsfasen kan føre til ændringer, forventes lovforslaget fremsat i Folketinget i løbet af februar 2020. 

sen kan føre til ændringer, forventes lovforslaget fremsat i Folketinget i løbet af februar 2020. 

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.