Udlæg kan ødelægge dit virksomhedspant

ForsideErhvervUdlæg kan ødelægge dit virksomhedspant

Udlæg kan ødelægge dit virksomhedspant 

Hvis tredjemand foretager udlæg hos debitor, og inden 3 dage foretager behørig denunciation (meddelelse) heraf, vil udlægget få plads foran virksomhedspantet i prioritetsrækkefølgen. Dette er i sig selv problematisk, men bliver potentielt katastrofalt, når de øvrige rettigheder i prioritetsrækkefølgen ikke på samme måde skal respektere udlæggets fortrinsret.

Virksomhedspantet kan således blive presset ned bag tinglyste rettigheder, der ikke skal tåle at blive ringere stillet pga. udlægget.

Som virksomhedspanthaver har man 2 muligheder for at imødegå en sådan situation: Enten kan man vælge at indfri udlægshavers tilgodehavende – dette medfører dog ikke, at virksomhedspantet udvides til at omfatte det indfriede beløb – eller også kan man, såfremt betingelserne herfor er opfyldt, indgive en konkursbegæring, da Konkursloven giver mulighed for omstødelse af udlæg foretaget senere end 3 måneder før fristdagen.

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.