Tilskud udgør hindring for virksomhedsomdannelser

ForsideErhvervTilskud udgør hindring for virksomhedsomdannelser

I forbindelse med virksomhedsomdannelser vil der ofte være eksisterende tilsagn om tilskud i den personligt drevne virksomhed, der omdannes til et kapitalselskab. Disse tilskud har Landbrugsstyrelsens praksis hidtil tilladt blev overdraget til den omdannede virksomhed, således at kapitalselskabet under sit nye CVR-nr. kunne overtage tilsagn om tilskud opnået af den personligt drevne virksomhed under dets daværende CVR-nr.

Landbrugsstyrelsen har nu ændret praksis for så vidt angår alle tilskudsordninger vedrørende Miljøteknologi, Moderniseringstilskud, og Økologisk Investeringsstøtte, således at disse ikke kan overtages af den omdannede virksomhed.

Som konsekvens heraf risikerer man ved omdannelse at miste tilskud og i værste fald at skulle tilbagebetale allerede udbetalte tilskud.

De omhandlede tilskudsordninger går for nogles vedkommende helt tilbage til 2013, da det har været muligt for virksomhederne at få forlænget tilskudsperioden.

Det er derfor af yderste vigtighed, at man har overblik over sine tilskud inden man overvejer at foretage en virksomhedsomdannelse.

Også ved overdragelser i form af salg, kan overtagelse af tilskud volde problemer, og alene i tilfælde, hvor den erhvervende virksomhed allerede har en eksisterende bedrift på tidspunktet for overdragelsen, vil der være en mulighed for, at tilskud kan overtages; men selv dette er for nuværende usikkert.

Landbrugets interesseorganisationer forsøger gennem lobbyarbejde at få ændret reglerne; men det vides ikke om eller hvornår en sådan ændring vil blive gennemført.

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.