Som en privat udlejer må man ikke være urimelig i sine krav til istandsættelse, når en lejer flytter ud af en lejlighed

Skrevet af Jacob Carl
ForsidePrivatSom en privat udlejer må man ikke være urimelig i sine krav til istandsættelse, når en lejer flytter ud af en lejlighed

Som en privat udlejer må man ikke være urimelig i sine krav til istandsættelse, når en lejer flytter ud af en lejlighed

Mange  sager om fraflytning havner hvert år i Huslejenævnet. Sager, hvor en privat udlejer og lejer af en bolig er uenige om, hvordan eller til hvilken pris, et lejemål skal sættes i stand, når lejer flytter ud.

Det er umuligt at sætte grænser for, hvad istandsættelsen må koste. For det afhænger altid af det enkelte lejemål. Men en lejer kan f.eks. ikke tvinges til at betale en urimelig timeløn til håndværkerne.

– Synes man som lejer, at noget er urimeligt, må man prøve at få priser et andet sted fra og sammenligne, eller få et tilbud fra en anden håndværksmester, inden man afleverer lejemålet. Men det kan alligevel godt føre til diskussion.

– Kan man ikke blive enige, og lejeren synes, regningen ser urimelig ud, kan det også indbringes for Huslejenævnet, som derefter kan træffe afgørelse, om prisen ser fornuftig ud.

Hvad kan udlejer kræve ved fraflytning? 

• For lejeboliger, der er udlejet før 1. juli 2015, kan udlejer kræve, at en lejer afleverer dem som nyistandsat, hvis det var nyistandsat, da lejeren flyttede ind. Det vil sige, at lejeren skal betale for, at alt fra gulve og vægge til køkken og bad sættes i stand, så det fremtræder som nyt.

• For lejeboliger, der er udlejet efter 1. juli 2015, kan udlejer blot kræve, at lejeren afleverer lejemålet i vel vedligeholdt stand. Det betyder, at lejligheden skal se nogenlunde ud, som da lejeren overtog den, bortset fra almindeligt slid og ælde. Ofte vil det betyde, at væggene skal males, og at eventuelle trægulve skal slibes, hvis du har boet i lejligheden i mere end fem år.

 

Skal leveres vedligeholdt

Lejeren kan selv gøre meget for at undgå, at lejeren havner i en tvist om, hvad der skal sættes i stand, og hvad det skal ende med at koste. Bl.a. bør lejeren læse lejekontrakten grundigt, sætte sig ind i lejeloven og lave en detaljeret mangelliste, når man lejer en bolig.

– Tidligere kunne udlejer forlange, at lejeren afleverede en lejlighed nyistandsat. Men efter den nye lejelov trådte i kraft 1. juli 2015, kan udlejer kun kræve, at lejemålet er vel vedligeholdt. 

 

Lav liste over mangler

Selvom den nye lejelov beskytter lejeren mod at skulle betale for et fuldstændigt nyistandsat lejemål ved fraflytning, lægger den stadig op til bred fortolkning af, hvad ”vel vedligeholdt” er.

Derfor bør lejeren være grundig og få dokumenteret lejeboligens stand, når lejeren flytter ind.

Udlejer skal lave et indflytningssyn, når lejer får overdraget nøglerne. Men det er jo udlejers syn på sagen. Derfor er det meget vigtigt, at lejer inden 14 dage efter at have overtaget lejemålet, sender en detaljeret liste over fejl og mangler til udlejer. Det anbefales, at det sendes i et anbefalet brev, så det kan dokumenteres, at udlejer har modtaget listen til tiden.

Tag fotos af lejligheden

Det er meget vigtigt, at lejeren på listen til udlejer beskriver, hvordan de enkelte rum i lejligheden ser ud, og hvilken stand de er i.

– Og så bør der tages rigtig mange fotos i køkkenet, på badeværelset og i alle værelser og gemme dem, så man kan dokumentere, hvordan lejemålet så ud, da man overtog det.

Hvad er rimeligt vedligehold?

Udlejer bestemmer, hvor vedligeholdt lejemålet forventes at være ved fraflytning, men må ikke stille urimelige krav. 

Hvilken former for vedligehold kan udlejer med rimelighed kræve ved fraflytning:

• Efter lejemål på 1-12 måneder: Hvis lejeren har behandlet lejligheden ordentligt, er der som regel ikke behov for maling eller andet, når lejeren fraflytter.

• Efter lejemål på 2-4 år: Der vil næsten altid være behov for, at vægge skal males, og lofter skal hvidtes, når du fraflytter. Måske skal gulvet slibes let.

• Efter lejemål på 5-6 år og derover: Udover at vægge og lofter skal males, skal det vurderes, om paneler og gulve også trænger til at blive gjort i stand.

Vedligehold lejligheden løbende 

Mens lejeren bor i lejligheden, skal lejeren sørge for at vedligeholde den. Det kan være med til at forebygge, at lejeren får en stor regning, når lejeren flytter ud.

– Helt til lejeren afleverer nøglerne, har lejer selv ret til at male eller udbedre fejl og mangler. Er der en vedligeholdelseskonto til ejendommen, har lejer – lige indtil lejer opsiger lejemålet – ret til at få udført arbejder for indestående på kontoen. Så det er med at få kontoen benyttet løbende, for så vil det være sværere for udlejeren at komme efter noget.

– Lejeren kan også vælge selv at male eller hyre en håndværker til istandsættelse i stedet for at vente på  udlejers valg af håndværker. Det er dog risikabelt, for udlejeren kan alligevel ved fraflytningssynet ende med at påstå, at arbejdet ikke er gjort godt nok – og så kan lejeren ende med at betale for istandsættelsen to gange.

Tag nye fotos ved fraflytning 

Når lejeren flytter ud, skal udlejer holde fraflytningssyn og lave en fraflytningsrapport. Og senest 14 dage, efter lejeren har afleveret nøglerne til lejemålet, skal udlejeren sende lejeren rapporten og sin vurdering af, hvor meget lejemålet skal sættes i stand, og hvilken del af istandsættelsen, lejeren skal betale for.

Overhold frister – både som udlejer og lejer

Ved indflytning:

• Udlejer skal ved indflytning lave et indflytningssyn og beskrive lejlighedens stand.

• Lejer bør senest 14 dage efter at have overtaget lejemålet sende en supplerende mangelliste til udlejer. På listen bør lejer beskrive alle rum detaljeret: Om de er med nymalede vægge, nymalede karme, nylakerede gulve, eller om rummene ser brugte ud. Listen skal også indeholde alt fra pletter på gulvet til døre, som er fjernet mellem to værelser eller en skabslåge, der ikke virker.

Mangellisten bør suppleres med mange fotos af alle rum. 

Ved fraflytning:

• Udlejer skal indkalde til et fraflytningssyn og udarbejde en fraflytningsrapport, som lejer skal have en kopi af. Lejer skal ikke nødvendigvis godkende rapporten, men blot kvittere for modtagelsen af den. Hvis lejer ved synet ikke vil kvittere for modtagelsen af rapporten eller ikke møder op til synet, skal udlejer senest 14 dage efter fraflytningssynet sende den endelige fraflytningsrapport til lejeren.

• I rapporten skal det fremgå, hvilke arbejder lejeren skal betale for. Når udlejer kender priserne på arbejderne, eller når arbejderne er udført, sender udlejer den endelige fraflytningsopgørelse med priser til lejer. Overholder udlejer ikke disse regler, så bortfalder hans fraflytningskrav.

Lejer skal huske at oplyse, hvilken adresse udlejer kan benytte for at komme i kontakt.

Lejer kan selv sætte lejligheden i stand helt frem til fraflytningen. Istandsættelsen skal udføres håndværksmæssigt korrekt, og det er Huslejenævnet, der afgør, om denne stand er god nok, hvis der er tvist imellem parterne.

Hvis lejer ikke kan acceptere udlejers fraflytningskrav, som de fremgår af fraflytningsrapporten eller af fraflytningsopgørelsen, og man ikke kan blive enig med udlejer om en rettelse, kan begge parter indbringe sagen for Huslejenævnet. Det er typisk den, der mener at have noget til gode, der indbringer sagen. 

NB: Udlejeren er ikke forpligtet til at holde ind- og fraflytningssyn eller at lave en ind- og fraflytningsrapport, hvis han kun udlejer en lejlighed (ejerbolig)

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.