Snerydning og glatførebekæmpelse

Skrevet af Jacob Carl
ForsidePrivatSnerydning og glatførebekæmpelse

Når vinteren melder sig, og den første sne falder, kommer det som regel bag på os alle. Gader og pladser er glatte, og mange har ikke fået ryddet fortov og indkørsel.

Hvem har så ansvaret, hvis du falder i det glatte føre og brækker en arm eller et ben?

Her er praksis noget forskellig, alt efter hvem der ejer det sted, hvor uheldet er sket, og om stedet er alment tilgængeligt.

Hvis du bevæger dig ind på et sted, hvor man normalt ikke forventer, der skal færdes nogen, er udgangspunktet klart, at det er dit eget ansvar, hvis du falder og kommer til skade. Det kan f.eks. være en skolegård, som du går ind på i en weekend, en gårdsplads eller en baggård bag en forretning, eller bagindgangen til en privat ejendom.

Hvis stedet er almindeligt tilgængeligt, er det grundejeren, som har ansvaret for, at man kan færdes forsvarligt. Det typiske er pligten til at sørge for, at fortov og adgang til postkasse og skraldespand er ryddet. Her er der ganske skrappe krav, og sker der et uheld, er det grundejeren, der skal bevise, at man har gjort, hvad der er muligt for at holde området farbart. Dette indebærer, at har det sneet om natten, skal du straks om morgenen ud med skovlen. Og bliver det frostvejr først på aftenen, må du afsted med grusspanden, inden du går i seng. Hvis du ikke har gjort, hvad du skal, bliver du erstatningsansvarlig overfor de, der kommer til skade ved at færdes på din grund.

Der gælder i princippet de samme regler, hvis det er det offentlige, som ejer stedet – og så dog! Stat og kommune kan nemlig frigøre sig for ansvaret ved at påvise, at kommunen har en glatførebekæmpelsesplan, hvor de forskellige veje, pladser og fortove ryddes i en prioriteret rækkefølge. Prioriteringen skal selvfølgelig være fornuftig og forsvarlig. Derudover skal der føres tilsyn med områderne, så kommunens vejfolk har overblik over, hvordan tilstanden er. Hvis det er i orden, og kommunen i øvrigt har fulgt deres egen plan, bliver kommunen ikke ansvarlig for de skader, der sker på steder, hvor den (endnu ikke) har ryddet sne, saltet eller gruset.

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.