Skal du bygge hus? – har du styr på reglerne omkring prisstigninger?

ForsidePrivatSkal du bygge hus? – har du styr på reglerne omkring prisstigninger?

Der opleves for tiden store prisstigninger på byggematerialer. Men er det dig som bygherre, eller er det entreprenøren, der bærer risikoen for prisstigninger?

Hvem der bærer risikoen afhænger af hvilket aftalegrundlag, man har indgået aftalen på baggrund af –  er det standardaftalerne i AB systemet som I har aftalt, herunder AB92, AB-forbruger, AB18, ABT18 og AB Forenklet, eller har I ikke aftalt noget herom?

Prisstigninger

Er der aftalt AB18/ABT18, fastsætter §35/§33 kravene for, hvornår entreprenøren kan kræve godtgørelse af bygherren i tilfælde af ekstraordinære prisstigninger på materialer til brug for entreprisen. Det samme gælder for AB Forenklet, som henviser til bestemmelserne i AB18/ABT18.

Følgende krav skal alle være opfyldt, før entreprenøren kan kræve godtgørelse af bygherren:

  • Prisstigningen skal kunne dokumenteres,
  • Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen og inden indeksregulering er trådt i kraft,
  • Der skal være tale om en generelt forekommende prisstigning,
  • Det samlede reguleringsbeløb skal udgøre mindst 0,5 % af entreprisesummen og
  • Godtgørelse omfatter alene den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på det pågældende materiale eller brændstof på tilbudsdagen med tillæg af 0,5 procentpoint for hver hele måned, der går fra tilbudsdagen og indtil materialeindkøb.  

I tilfælde af at der er aftalt AB92, ABT93 eller AB-Forbruger, er det som udgangspunkt ikke muligt for entreprenøren at kræve, at bygherren godtgør ekstraordinære prisstigninger på materiale.

Der er dog den undtagelse, at hvis det er aftalt, at Dansk Byggeris Standardforbehold af maj 2008 skal være gældende mellem bygherre og entreprenør, så gælder de samme krav som nævnt ovenfor, før entreprenøren er berettiget til godtgørelse fra bygherren, idet Standardforbeholdet henviser til tid- og priscirkulæret fra 1991.

I tilfælde af at der ikke er indgået aftale i henhold til AB-systemet – og der i øvrigt ikke er aftalt noget om prisstigninger – vil spørgsmålet om, hvorvidt entreprenøren kan regulere for prisstigninger afhænge af, om der er givet en fast pris eller om arbejdet udføres efter regning.

Hvis der er givet en fast pris, vil prisstigninger som udgangspunkt være entreprenørens risiko, men hvis arbejdet udføres efter regning, vil entreprenøren kunne pålægge prisstigninger på bygherren.

At bygge hus er en stor ting at begive sig i gang med, og vi anbefaler derfor altid, at du kontakter en advokat, inden du skriver under eller får indsat et advokatforbehold. Der er utroligt mange fælder, og det er vigtigt, at du ved, hvad du går ind til.

Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte TELLUS Advokater på telefon 7660 2330.

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.