Retten har talt

Skrevet af Amanda Vium
ForsidePrivatRetten har talt

Sælgerne af et parcelhus – der selv havde opsat gipslofter og med for lange skruer ødelagt dampspærren – dømt til at betale erstatning til køberne

 

I efteråret 2013 havde familien Jensen købt et parcelhus til overtagelse den 1. februar 2014 af familien Hansen. I tilstandsrapporten havde sælgerne sat kryds i rubrikken »Nej« på spørgsmålet om bygninger eller dele af bygninger var udført helt eller delvist som selvbyg.

Sælgerne havde oplyst, at der var udført nedsænkede lofter, hvor der i oktober 2012 var opsat nye lofter under de gamle. Sælgerne havde også oplyst, at dampspærren i loftet kunne være utæt ved gennemføringer specielt omkring indbyggede spots.

Et par år efter overtagelsen skrev køberne til sælgerne, at de i forbindelse med vandindtrængen havde haft besøg af en tømrer, der havde konstateret, at der var anvendt for lange skruer ved montering af gipsloftet, og dette havde ødelagt dampspærren i hele huset.

Ejerskifteforsikringen ville ikke betale, da der var tale om ulovlig opsætning af gipsloftet. Sælgerne oplyste, at det var en tømrermester, der havde opsat gipsloftet. Tømrermesteren afviste at være ansvarlig, idet han alene havde solgt loftpladerne til sælgerne, og de havde selv monteret pladerne.

Køberne anlagde sag mod sælgerne med krav om betaling af erstatning på 82.500 kr. svarende til udbedringsudgiften, idet de gjorde gældende, at den perforerede damspærre var en væsentlig mangel, som sælgerne havde ansvaret for, og de havde tilsidesat deres loyale oplysningspligt ved ikke at oplyse om selvbygarbejdet i tilstandsrapporten. Sælgerne påstod frifindelse.

Landsretten fandt, at køberne havde bevist, at sælgerne selv havde udført arbejdet med montering af loftplader i flere rum, og opsætningen var arbejde af en sådan karakter, at der havde været tale om helt eller delvist selvbyg. Sælgerne havde tilsidesat deres loyale oplysningspligt ved ikke at oplyse køberne om, at der var foretaget selvbyg, og sælgerne havde dermed handlet groft uagtsomt, og sælgerne var erstatningsansvarlige, Erstatningen blev fastsat til 82.500 kr., idet der ikke var grundlag for at foretage fradrag, herunder efter princippet »nyt for gammelt«.

Konklusionen på dette må være, at i forbindelse med salg af fast ejendom er det yderst vigtigt at få oplyst alt, hvad man selv har lavet og fået lavet på ejendommen.

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.