Professionsansvar og forsikringsdækning – Skomager bliv ved din læst

ForsideErhvervProfessionsansvar og forsikringsdækning – Skomager bliv ved din læst

Det er vigtigt, at man som erhvervsdrivende kender og erkender den risiko, som man påtager sig, og at man holder sig til opgaver, som man har den fornødne forsikringsdækning til at udføre.

Enhver forsikring, herunder professionsansvarsforsikringer, har en afgræsning i forhold til, hvilke aktiviteter, der nyder dækning, hvis uheldet skulle være ude.

Hvis man f.eks. har en entreprenørvirksomhed og har tegnet en ansvarsforsikring, der dækker fejl og mangler i forbindelse med entreprenørarbejde, er det således afgørende, at man ikke påtager sig opgaver, der ligger udenfor forsikringens definition af entreprenørarbejde. Således vil f.eks. arbejde med etablering eller reparation af kloakker – hvilket mange entreprenører givetvis har de fornødne maskiner til at kunne udføre – ikke være dækket af entreprenørens professionsansvarsforsikring, da alene virksomheder med den fornødne autorisation kan opnå forsikringsdækning til udførelse af kloakarbejde.

På samme måde bør en tømrer undlade at udføre arbejde med elektriske installationer, en advokat undlade at yde investeringsrådgivning, en murer undlade at udføre vvs-arbejde, en maler undlade at udføre stilladsarbejde og en revisor undlade at yde juridisk rådgivning etc. etc.

Overholder man som erhvervsdrivende ikke begrænsningerne i sin professionsansvarsforsikring, påtager man sig en stor økonomisk risiko, for hvis uheldet er ude, vil man være erstatningsansvarlig og ens forsikringsselskab vil med rette kunne afvise at yde dækning, hvorfor man selv står med den økonomiske byrde, som skaden har medført.

Som ansat skal man være opmærksom på, at såfremt man påtager sig opgaver, som ens arbejdsgivers professionsansvarsforsikring ikke dækker, kan man i yderste konsekvens blive gjort personligt ansvarlig og selv skulle betale erstatningen for skaden.

Det er vigtigt, at man sørger for at have sine forsikringer tilpasset den aktuelle situation i virksomheden. Det er derfor afgørende, at man sikrer, at man ikke påtager sig opgaver, som ens forsikring ikke dækker, og at man sørger for, at denne afgrænsning er klart kommunikeret ud til virksomhedens medarbejdere, så man ikke udsætter sig selv og virksomheden for en unødvendig risiko.

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.