Privatkørsel i mandskabsvogn er forbudt!

Skrevet af Jacob Carl
ForsideErhvervPrivatkørsel i mandskabsvogn er forbudt!

Privatkørsel i mandskabsvogn er forbudt!

En mandskabsvogn er pr. definition en varevogn, som er indrettet med mindst 4 sæder til passagerer i minimum 2 rækker sæder. Dertil er den kabine, hvor sæderne er, adskilt fra varerummet.

En mandskabsvogn må kun benyttes til transport af varer, materialer, redskaber og medarbejdere mellem ejerens eller brugeres arbejdssteder.

Hvis disse regler overholdes, er en mandskabsvogn fritaget for registreringsafgift. Bryder man derimod reglerne, skal der betales fuld registreringsafgift.

En motorcykelmekaniker, som også arbejdede for et motocross-hold, fik for nylig at føle, hvor skrappe reglerne er.

I en weekend skulle han til motocross-løb for at servicere holdet. I mandskabsvognen havde han sin bror og broderens 4-årige datter med. Baggrunden for dette var, at broderen som frivillig også hjalp til ved motocross-løbet. Hans datter var med, fordi han ikke havde kunnet skaffe pasning til hende.

Politiet stoppede vognen, og det blev indberettet til SKAT, at køretøjet var anvendt til privat personbefordring. SKAT opkrævede herefter fuld registreringsafgift af køretøjet.

Mekanikeren indbragte sagen for domstolene, og sagen blev endeligt afgjort af Østre Landsret med, at der skulle betales fuld registreringsafgift.

Landsretten nåede frem til, at der var tale om erhvervsmæssig kørsel mellem 2 arbejdssteder.

Mekanikerens bror måtte også godt være med, fordi han hjalp til under løbet, selv om han ikke fik nogen løn for det. Det havde også en vis betydning, at broderen var et kendt ansigt i motocross-miljøet og derfor havde en reklameværdi for mekanikerens virksomhed.

Det, som sagen faldt på, var den 4-årige pige, som var med i bilen – hun havde ikke noget at gøre med virksomheden, og der var derfor tale om privat personbefordring.

Moralen er: Lad være at køre nogen som helst private ærinder med en mandskabsvogn. Ikke noget med at hente børnene i børnehaven på vej hjem eller tage en pose købmandsvarer med på vejen!

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.