Skilsmisse, separation og bodeling

ForsidePrivatSeparation, skilsmisse og bodeling

Nå frem til en løsning, i begge kan leve med

Gør brug af en skilsmisseadvokat og nå frem til en løsning, I begge kan leve med

Når kærligheden brister, er det ofte en tid fyldt med stærke følelser, smerte, afmagt, vrede og frustration. Oven i alle tankerne om den bristede kærlighed kommer der med separation/skilsmisse en lang række uoverskuelige spørgsmål om økonomi, bodeling, deling af indbo – og hvad med børnene? Svære spørgsmål, der midt i kaosset er vigtige at finde de rette svar på. Vores skilsmisseadvokater er klar til at hjælpe dig. For os handler det om at løse problemerne frem for at skabe eller forstørre dem.

 

Bodeling ved skilsmisse

Bodeling ved skilsmisse refererer til den proces, hvor ægtefæller opdeler deres fælles aktiver efter at have afsluttet deres ægteskab. Bodeling ved skilsmisse kan være en kompleks juridisk proces, afhængig af parternes individuelle omstændigheder og den gældende lovgivning på området.

Mange mennesker søger derfor hjælp hos skilsmisseadvokater, der har specialiseret sig inden for skilsmisseret for at sikre, at bodelingen udføres retfærdigt og i overensstemmelse med loven. Det er vigtigt at være opmærksom på, at lovgivningen på området kan varierealt efter hvilke land I er gift i, og om jeres ægteskab er omfattet af dansk formueret.

Hvis du står over for en skilsmisse og har brug for rådgivning i forbindelse med bodeling, står vores skilsmisseadvokater klar til at hjælpe dig.

 

Bodeling ved samlivsophævelse

Har I været samlevende uden at være gift, har I ikke delingsformue som skal deles i forbindelse med jeres brud. Dog kan der stadig være aktiver, som I ejer i fællesskab, som I skal have lave noget klare aftaler omkring.

Ligesom ved en skilsmisse kan det være en fordel at søge hjælp hos en af vores skilsmisseadvokater, som ligeledes har specialiseret sig inden for reglerne vedrørende samlevende. Dette sikrer dig, at jeres aftaler er de bedste for dig.

 

Skilsmisse og børn

Har du børn med din partner, kan der også være forhold vedrørende dem, som skal afklares i forbindelse med skilsmissen. Kan I blive enige om forældremyndigheden, bopæl og samvær kan I lave jeres egne aftaler herom. Vi anbefaler, at I skriver disse aftaler ned, så der ikke opstår tvivl senere hen.

Børn har som alt overvejende hovedregel ret til to forældre, og beslutninger der træffes af Familieretshuset og Familieretten, skal være bedst for barnet – og ikke jer som forældre.

Det er dog vigtigt at huske, at forældremyndigheds-, bopæls- og samværssager som udgangspunkt altid kan startes op i familieretten. selvom I har indgået en aftale. Aftalen I indgår, er således ikke bindende for jer i det omfang Familieretshuset eller Familieretten træffer anden afgørelse angående forældremyndig, bopæl og/eller samvær.

Det kan være en fordel at have en skilsmisseadvokat med i sager om forældremyndighed, bopæl og samvær, da din advokat vil kunne holde hovedet koldt, når aftaler skal indgås og detaljerne skal på plads.

Vi tager dig i hånden og tager os af de praktiske problemer, så du kan koncentrere dig om dine børn og få styr på de mange følelser i forbindelse med separationen/skilsmissen.  Her er nogle vigtige punkter, som I med fordel kan drøfte vedrørende jeres børn:

 

1. Skal I have fælles forældremyndighed?

Udgangspunktet er, at børn har ret til to forældre, og skal Familieretten træffe afgørelse om fuld forældremyndighed, skal der meget til. Derfor kan det være en god ide at drøfte med en skilsmisseadvokat forinden, man går i gang en sag om fuld forældremyndighed. Kan I blive enige om fuld forældremyndighed, kan I udfylde en blanket på Familieretshusets hjemmeside. Gør I ikke noget, så fortsætter den fælles forældremyndighed over børnene.

2. Hvem skal børnene have bopæl hos?

Hvem der bliver bopælsforældre, kan I selv aftale jer ud af. Det er muligt, at et barn har bopæl hos den ene forældre, mens en eller flere har hos den anden forældre. Som bopælsforældre kan du ligeledes bestemme en række forhold, herunder bl.a. valg af daginstitution og flytning indenlands, hvilket dog skal ske med 6 ugers varsel. Den af jer, der ikke bliver bopælsforældre, kaldes for samværsforælderen.

3. Hvad med økonomien?

Bopælsforælderen modtager økonomisk støtte til børnene fra staten. Opfylder samværsforælderen ikke sin forsørgelsespligt overfor bopælsforælderen, kan bopælsforælderen have krav på børnebidrag fra samværsforælderen. Ligesom det er muligt at lave aftale omkring forældremyndighed, bopæl og samvær, er det ligeledes muligt at lave aftaler vedrørende økonomien. Det samme gør sig dog gældende, i forhold til tilsidesættelse af aftalen fra Familieretshuset side.

 

Kontakt os

Det er afgørende for børnenes trivsel, at forældrene samarbejder og prioriterer børnenes behov under og efter skilsmissen. Mange par finder det nyttigt at søge rådgivning eller hjælp fra eksperter inden for familieret for at navigere gennem denne udfordrende periode på en måde, der bedst muligt gavner børnene. Hos TELLUS Advokaterne står vi klar til at rådgive jer og lede jer bedst muligt igennem den udfordrende tid. Bestil et gratis familietjek eller kontakt en skilsmisseadvokat herunder.

 

TELLUS specialister

Få hjælp og rådgivning

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.