Oprydning i tingbogens servitutter

Skrevet af Erik Jensen
ForsidePrivatOprydning i tingbogens servitutter

Oprydning i tingbogens servitutter

 

På langt de fleste ejendomme i Danmark er der tinglyst servitutter, der beskriver særlige rettigheder eller bestemmelser, der er pålagt ejendommen.

Imidlertid er rigtig mange af disse servitutter forældede, fordi tiden er løbet fra dem. Det kan for eksempel være gamle færdselsretter, vandingskontrakter, jagtlejeaftaler, servitutter om udstykning, bebyggelseskrav, byggelinjer og meget andet.

Når vi som rådgivere for enten køber eller sælger af fast ejendom gennemgår tingbogen, møder vi ofte problemer med ejendommens tinglyste servitutter – de er måske blevet tinglyst på et forkert matrikelnummer, har været tidsbegrænset og er aldrig er blevet aflyst efter udløb.

Disse problemer kan trække ekspeditionstiden ud i forbindelse med sagens behandling og kan let medføre, at det bliver dyrere for alle parter. 

I nogle tilfælde kan servitutterne ligefrem forhindre gennemførelsen af handelen, have indflydelse på belåning af ejendommen eller endda presse prisen på ejendommen. 

Det er den, der er anført som påtaleberettiget i servitutten, der har retten til at aflyse, men det kan være svært at finde vedkommende, da det jo kan være alt lige fra nedlagte forsyningsselskaber, amter eller andre virksomheder, som ikke eksisterer mere til for eksempel arvinger efter en afdød person. Der findes muligheder for at aflyse servitutter uden den såkaldte ”påtaleberettigede”, men der stilles strenge krav til den dokumentation, som skal leveres.

Det medfører ofte ekspeditionstider på flere måneder, og vi opfordrer derfor til, at man som ejer af fast ejendom, uanset om det er en landbrugsejendom, erhvervsejendom, boligejendom, sommerhus eller anden fast ejendom, gør sig klart, at det er mindst lige så vigtigt at få ”ryddet op” i tingbogen, som det er at gøre ejendommen salgsklar rent fysisk. Man bør derfor på et tidligt tidspunkt før en handel underskrives, få sin advokat til at lave et ”sundhedstjek” af tingbogen, og forsøge at få slettet de gamle, overflødige servitutter, uanset man måske skal eje ejendommen i mange år endnu. 

På den måde har man sikret sig mod ”overraskelser”, når man skal til at sælge, og ejendommen kan også bedre holde sin værdi såvel i relation til pantsætning, som i tilfælde af salg. Du kan finde ejendommens servitutter ved at slå den op i tinglysningssystemet på

https://www.tinglysning.dk/tinglysning/landingpage/landingpage.xhtml

Har du brug for hjælp til at gå tingbogen for din ejendom igennem og ”få ryddet op”, er du meget velkommen til at kontakte os hos TELLUS advokater på 76 60 23 30.

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.