Oprettelse af “skovejendom”

Skrevet af Jacob Carl
ForsidePrivatOprettelse af “skovejendom”

Vi har mange, der efterspørger muligheden for at beholde en del af deres landbrugsejendom, når de beslutter sig for at ophøre med at være landmænd.

En af mulighederne er at søge oprettelse af en skovejendom, hvilket vil sige, at man planter skov på et areal på minimum 20 ha (arealet skal være sammenhængende), og udstykker det som en selvstændig ejendom.

Iflg. Landbrugsloven er landbrugsarealer underlagt reglerne om, at de skal tilhøre eller samdrives med en ejendom med beboelse og dermed kædes sammen med en bopælspligt.

En skovejendom på 20 ha udgår af landbrugslovens regler og er derfor ikke længere underlagt landbrugspligt og bopælskrav. På den måde kan det lade sig gøre at beholde arealet, selvom man ikke længere ejer et landbrug med bolig.  

Arealet vil blive pålagt fredsskovpligt og kan derfor ikke blive landbrugsjord igen.

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.