Nyt til selskabers generalforsamling

ForsideErhvervNyt til selskabers generalforsamling

Nyt punkt til selskabers generalforsamling

 

Den 10. januar 2020 trådte Lov nr. 554 af 7. maj 2019 om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love i kraft. Denne ændringslov har til formål at bringe reglerne om reelle ejere af selskaber i overensstemmelse med EU’s 5. hvidvaskdirektiv.

Ændringsloven betyder blandt andet, at der indføres en pligt for selskabet til at foretage en årlig ajourføring af oplysninger om selskabets reelle ejere samt at fremlægge oplysninger om reelle ejere på selskabets ordinære generalforsamling.

Selskaber har hidtil haft pligt til at indhente, registrere og opbevare oplysninger om selskabets reelle ejere, samt en pligt til løbende at kontrollere og opdatere sådanne oplysninger. Det har dog beroet på en konkret vurdering, hvor ofte et selskab har skullet foretage sådanne skridt til kontrol og opdatering.

Som følge af de skærpede fokus på at imødegå hvidvask, er selskaberne nu blevet pålagt minimum én gang om året at ajourføre oplysninger om selskabets reelle ejere.

Det er endvidere blevet pålagt selskabet at fremlægge oplysninger om de reelle ejere som et fast punkt på selskabets ordinære generalforsamling.

Hvis selskabet ikke overholder reglerne og foretager en årlig ajourføring af oplysninger om selskabets reelle ejere, eller hvis selskabet ikke overholder forpligtelsen til at fremlægge oplysninger herom på selskabets ordinære generalforsamling, kan selskabet blive straffet med bøde.

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.