Nyt fra domstolene

Skrevet af Amanda Vium
ForsideErhvervNyt fra domstolene

Arbejdsgiver havde godtgjort, at afskedigelse ikke var begrundet i graviditet eller barselsorlov

 

A blev uddannet som fysioterapeut i januar 2015 og i april 2015 ansat på klinik X. Hun blev i forbindelse med graviditet sygemeldt i september 2015 og indtil fødslen, hvorefter hun var på barselsorlov. Hun vendte tilbage til sit arbejde i oktober 2016, men blev senere i samme måned afskediget.

Sagen angik, om afskedigelsen af A var i strid med ligebehandlingsloven.

Parterne var enige om, at beslutningen om afskedigelse var truffet før A’s tilbagevenden fra barsel.

Højesteret lagde til grund, at en nedgang i patientantallet nødvendiggjorde en reduktion i antallet af fysioterapeuter på klinikken. Højesteret lagde endvidere til grund, at der intet var at udsætte på A’s faglige eller personlige kvalifikationer, og der skulle ses bort fra, at hun under sit fravær ikke havde fået yderligere erhvervserfaring og videreuddannelse mv.

Uanset dette fandt Højesteret, at de tre øvrige relevante medarbejdere i klinikken med hensyn til erhvervserfaring og videreuddannelse adskilte sig markant fra A. Herefter – og efter bevisførelsen i øvrigt – fandt Højesteret, at det måtte anses for godtgjort, at afskedigelsen af A hverken helt eller delvist var begrundet i hendes graviditet eller barselsorlov. Højesteret frifandt klinik X.

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.