Ny oplysningspligt for reelle ejere af selskaber

ForsideErhvervNy oplysningspligt for reelle ejere af selskaber

Ny oplysningspligt for reelle ejere af selskaber

 

Den 10. januar 2020 trådte Lov nr. 554 af 7. maj 2019 om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love i kraft. Denne ændringslov har til formål at bringe reglerne om reelle ejere af selskaber i overensstemmelse med EU’s 5. hvidvaskdirektiv.

Ændringsloven betyder blandt andet, at reelle ejere af selskaber nu får pligt til at give selskabet oplysning om deres reelle ejerskab. Hidtil har det alene været legale ejere, der har været forpligtet til at give selskaber sådanne oplysninger, mens pligten for så vidt angår oplysninger om de reelle ejere alene har påhvilet selskabet.

De nye regler har dog den begrænsning, at pligten for reelle ejere til at give selskabet oplysning, der kan identificere de reelle ejere, alene gælder, såfremt selskabet har anmodet om de pågældende oplysninger.

De oplysninger, som de reelle ejere er forpligtet til at give til selskabet, forudsat at selskabet har anmodet herom, er oplysninger om ejerskab (ejerandel og tidspunkt for erhvervelse heraf), samt oplysninger der kan tjene til behørig identifikation af den pågældende reelle ejer (navn, CPR-nummer samt adresse).

Såfremt en reel ejer ikke afgiver de fornødne oplysninger efter at være blevet anmodet herom af selskabet, vil den reelle ejer kunne straffes med bøde.

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.