Naturbeskyttelseslovens § 29a

Skrevet af Jacob Carl
ForsidePrivatNaturbeskyttelseslovens § 29a

Hvis du har en skov på din grund, som ikke er fredskov, kan du som udgangspunkt frit fælde den.

Dog bestemmer Naturbeskyttelseslovens § 29a, at forskellige dyrearter ikke forsætligt må forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden til følge. Dette forbud gælder alle livsstadier af de omfattede dyrearter.

Som omfattede dyrearter kan blandt andet nævnes alle arter af småflagermus samt hassel- og birkemus.

Således må du ikke fælde skov på din grund, såfremt der lever småflagermus, hassel- eller birkemus i den, da du ikke må beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for disse. Hvis dette er tilfældet, kan der blive rejst en sag i Fredningsnævnet, hvorefter området kan blive fredet.

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.