Når gode råd er rigtig dyre

Skrevet af Jacob Carl
ForsidePrivatNår gode råd er rigtig dyre

Når gode råd er rigtig dyre

Gældssanering er en ordning, hvor din gæld kan blive slettet eller sat ned. Hvis gælden bliver sat ned, bliver der lavet en afdragsordning for resten af gælden.

Betalingen sker normalt som en afdragsordning, hvor du skal betale beløbet med månedlige afdrag over en periode på normalt 5 år. Du skal indsætte det månedlige afdrag på en særlig konto, og én gang om året fordeles beløbet til dine kreditorer i forhold til deres tilgodehavende. I nogle få tilfælde kan den, der skylder penge væk, få et familielån eller et arveforskud og betale det hele på én gang.

Mange tror, at man altid kan få gældssanering, hvis man skylder nok væk. Sådan er det ikke altid, der er et sæt spilleregler, der skal overholdes.

Og husk, at en gældssanering ikke er en ”gavebutik”. En gældssanering er som ordet beskriver, en sanering af gælden, så gælden nedsættes til noget, man kan betale.

Har du fået gældssanering, er økonomien lagt i faste rammer, og der er ikke noget i overskud til ”sjov og ballade” Beløbet, som du skal betale, fastsættes, så du har et bestemt rådighedsbeløb og et beløb til dækning af faste udgifter til f.eks. til husleje, el, vand og varme, bidrag til a-kasse, børnepasning og medicin. 

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende og er gået konkurs, gælder særligt fordelagtige muligheder for gældssanering.

Ansøgning

Du finder både vejledning og ansøgningsskemaer på hjemmesiden: www.domstol.dk

Du skal indsende en ansøgning til skifteretten, og det er der, man afgør, om du opfylder betingelserne for at få en sanering.

Sammen med ansøgningen skal du indsende :

  • kopi af årsopgørelser fra SKAT for de seneste 3 år
  • kopi af forskudsopgørelser for de seneste 2 år
  • lønsedler/pensionsmeddelelser eller anden dokumentation for de seneste 3 måneders indtægt

Derefter vil skifteretten afgøre, hvor meget du kan få eftergivet, og hvor meget du skal betale om året i de kommende 3-7 år (oftest 5 år), hvorefter du er helt gældfri.

Hvordan?

Som udgangspunkt l vil retten trække dine boligudgifter, det vil sige husleje, el, vand og varme, fra dine indtægter. Derudover trækkes et rådighedsbeløb fra til kost, tøj mv.

Resten af dit månedlige overskud vil blive fordelt ligeligt til dine kreditorer over de kommende år.

Der tages også dog hensyn til antallet af børn og om man har andre nødvendige fornødenheder, som f.eks. medicin.

Rådighedsbeløb gældssanering 2016

Det månedlige rådighedsbeløb udgør 6.020,- for enlige og 10.210,- samlet for ægtefæller/samlevende.

For hvert barn udgør det månedlige rådighedsbeløb:

  • 1.640 kroner indtil det fyldte 2. år
  • 2.100 kroner indtil det fyldte 7. år
  • 3.020 kroner indtil det fyldte 18. år

Praktisk information

Det er gratis at indgive ansøgning om gældssanering til skifteretten. Udgifterne til skifterettens medhjælper – en advokat – vil normalt blive betalt af statskassen.

Hvis du har henvendt dig til en advokat, en revisor eller en anden privat rådgiver for at få hjælp i sagen, skal du selv betale udgiften hertil.

 Alle, der får godkendt en gældssaneringssag, bliver registreret i RKI (max. 5 år)

Hvis du har fået en gældssanering, er det kun hvis du ikke overholder betalingsdelen, at gælden kan genopstå. Uanset hvor meget dine indtægter stiger, om du arver, vinder i Lotto eller andet, så ændrer det ikke på afgørelsen om hvor meget du skal betale af på din gæld.

Den ”almindelige” model

Du skal have fast arbejde, 37 timer om ugen og stabil indkomst

Du skal have stabile boligforhold

Perioden for afdrag til kreditorer er typisk 5 år, hvorefter du er gældfri

Gældssanering i konkurs

Du behøver ikke at være lønmodtager og din indkomst behøver ikke at være stabil.

Du behøver ikke at have stabile boligforhold.

Perioden for afdrag til kreditorer er typisk 3 år, hvorefter du er gældfri.

Hvis dine økonomiske forhold forbedres i perioden på de 3 år, ændres budgettet, så en eventuel øget indtjening kommer kreditorerne til gode.

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.