Ligedeling af børne- og ungeydelse mellem forældremyndighedsindehavere

ForsideErhvervLigedeling af børne- og ungeydelse mellem forældremyndighedsindehavere

Det blev den 10. december 2020 besluttet, at fra den 1. januar 2022 bliver børne- og ungeydelsen for hvert barn delt ligeligt mellem jer forældre, hvis I har fælles forældremyndighed. I kan ikke ændre deling af ydelsen, når I bor sammen.

Det betyder altså, at fra den 1. januar 2022 modtager I som forældre hver automatisk halvdelen af ydelsen. Har du forældremyndigheden selv, modtager du således fortsat hele ydelsen.

Der er selvfølgelig undtagelser til ligedelingen af ydelsen:

  • Hvis I ikke er samboende, kan det ændres, såfremt I er enige om det.   
  • I tilfælde, hvor barnet i overvejende grad bor hos én af jer, og hvor I ikke kan blive enige om at fravige ligedelingen af ydelsen, kan fuld udbetaling ske til den ene forældremyndighedsindehaver, hvis du kan dokumentere ved en samværsafgørelse eller et forlig, at det er besluttet, at barnet skal være mindst 9 ud af 14 dage hos dig.
  • Udbetalingen af ydelsen kan også ske direkte til barnet eller den unge selv, hvis det skønnes at være det bedste for barnet/den unge.

Overgangsordning:

For forældre, der har fælles forældremyndighed, og som ikke er samboende, men som har indrettet sig efter, at ydelsen betales til den ene af jer, kommer overgangsordningen til at betyde, at ydelsen fortsat kan udbetales til den ene af jer, hvis I netop inden lovens ikrafttræden har indrettet jer efter at udbetaling alene sker til én af jer.

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.