Lejer betaler ikke husleje, forbrug mv.– hvad gør jeg?

ForsideErhvervLejer betaler ikke husleje, forbrug mv.– hvad gør jeg?

Lejer betaler ikke husleje, forbrug mv.– hvad gør jeg?

Uanset om du udlejer et stuehus, din investeringslejlighed eller din villa, skal lejer betale den leje, i har aftalt. Betaler lejer ikke til tiden, kan du selvfølgelig kræve lejen betalt, men du har samtidig mulighed for at ophæve lejemålet og kræve, at lejer fraflytter.

Det er vigtigt, at du reagerer med det samme og ikke bare lader tiden gå. Ellers kan du risikere stiltiende at acceptere, at lejer betaler med forsinkelse. Det er også vigtigt, at du følger lejelovens regler punkt for punkt, for ellers skal du starte forfra, og lejer kan blive boende, selvom lejer ikke betaler husleje, forbrug, mv.

Hvornår er lejen rettidig?

Har i aftalt, at lejen skal betales månedsvis, skal lejen som udgangspunkt betales senest den 3. hverdag efter forfaldsdagen (dog tages der højde for helligdage, mv.). Det betyder, at du ikke kan fremsende et skriftligt lejepåkrav, før denne frist er udløbet. Det er dig som udlejer, der har bevisbyrden, så derfor skal du sikre dig bevis for at påkravet er afsendt.

Påkravet

Lejer skal have en frist på mindst 14 dage til at betale den manglende leje, mv. fra det tidspunkt, hvor påkravet er modtaget af lejer. Samtidig skal du i påkravet gøre lejer særligt opmærksom på, at manglende betaling af leje og gebyr kan føre til ophævelse af lejemålet, og hvad dette nærmere betyder for lejer.

Derudover er det meget vigtigt at gøre den manglende betaling op helt præcist, måned for måned, og nøje udspecificeret, så der ikke kan være den mindste tvivl om, hvad der skyldes for, og hvor meget der skyldes. Du skal også oplyse lejeren om, hvortil pengene skal betales.

Rykkergebyr

Når du sender et lejepåkrav, kan du opkræve et påkravsgebyr efter lejeloven for den manglende betaling. Beløbet reguleres en gang årligt, og i 2020 er påkravsgebyret kr. 286,-. Lejer skal betale både lejen og påkravsgebyret. Gør lejer ikke det, er det en misligholdelse af lejeforholdet, og du kan som udgangspunkt ophæve lejemålet.

Ophævelse af lejeforholdet

Hvis lejer ikke betaler senest 14 dage efter, at dit påkrav er kommet frem til lejer, og du har opfyldt alle lovens krav til påkravsskrivelsen, kan du sende en ophævelsesskrivelse til lejer. Også i forhold til denne skrivelse, er der mange krav i lejeloven, som du skal overholde som udlejer.

Vil du ophæve lejer, bør du fremsende ophævelsen umiddelbart efter betalingsfristens udløb.

Hvis lejer fortsat ikke betaler og/eller fraflytter lejemålet, skal du bruge rettens hjælp til at få lejer til at betale og få lejer sat ud af lejemålet. Du må ikke selv skifte lås på døren.

I forbindelse med lejers udsættelse og efterfølgende fraflytning er der igen mange regler i lejeloven, som du som udlejer skal overholde for ikke at miste dit krav på leje og istandsættelse.

Det kan være en god idé at lade en advokat udfærdige påkravet og ophævelsen, så det lever op til de mange lejeretlige og juridiske krav.

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.