Landsskatteretten åbner for lavere beskatning af udbetalinger fra selskaber med begrænset hæftelse

ForsideErhvervLandsskatteretten åbner for lavere beskatning af udbetalinger fra selskaber med begrænset hæftelse

Landsskatteretten åbner for lavere beskatning af udbetalinger fra selskaber med begrænset hæftelse

Landsskatteretten har i februar 2020 truffet en afgørelse, der kan medføre en lavere beskatning af udbetalinger fra selskaber med begrænset hæftelse og visse foreninger til deres deltagere.

I den konkrete sag har Landsskatteretten besluttet, at udbetaling af såkaldte bonusser til kunder/medlemmer hos TryghedsGruppen s.m.b.a. skal beskattes hos disse efter aktieavancebeskatningslovens regler og ikke som hidtil antaget som personlig indkomst.

Der er tale om en konkret begrundet afgørelse, og præmisserne er ikke entydige; men selskaber og erhvervsdrivende foreninger, der har en struktur, der minder om TryghedsGruppen s.m.b.a. kan med fordel overveje, hvorvidt afgørelsen giver mulighed for en mere lempelig beskatning af deres kunder/medlemmer i forbindelse med udbetalinger fra selskabet/foreningen.

 

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.