Kontrolforanstaltninger i dansk arbejdsret

Skrevet af Vibe Hjort
ForsidePrivatKontrolforanstaltninger i dansk arbejdsret

Det forholder sig sådan i dansk arbejdsret, at kontrolforanstaltninger (som eksempelvis videoovervågning) er en del af ledelsesretten. Således er en arbejdsgiver som udgangspunkt berettiget til at indføre de kontrolforanstaltninger, han anser som nødvendige.

Dog er der undtagelse hertil, idet arbejdsgiver skal underrette lønmodtager om nye kontrolforanstaltninger, medmindre formålet med kontrolordningen herved forspildes. I så fald skal underretning finde sted snarest muligt.

Derudover er det flere steder i den kollektive arbejdsret et krav, at en kontrolforanstaltning skal være driftsmæssig begrundet. Eksempelvis for at forebygge tyveri. Jo mere indgribende en foranstaltning er, jo større krav stilles til det driftsmæssige behov for at indføre den.

Derudover må en kontrolforanstaltning ikke benyttes til andre formål end det, den er indført med sigte på.

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.