Køberetsordningen ved landvindmølle- og solcelleanlæg bliver til VE-bonusordning

Skrevet af Jacob Carl
ForsideErhvervKøberetsordningen ved landvindmølle- og solcelleanlæg bliver til VE-bonusordning

Køberetsordningen ved landvindmølle- og solcelleanlæg bliver til VE-bonusordning

Den 4. december 2019 sendte Energistyrelsen et udkast til lovforslag om ændring af Lov om fremme af vedvarende energi (VE-Loven) i høring.

Et af de foreslåede tiltag indebærer en nedlæggelse af køberetsordningen i forbindelse med etablering af vindmølle- og solcelleprojekter. I stedet for køberetsordningen er der stillet forslag om, at der indføres en VE-bonusordning.

VE-bonusordningen vil betyde, at opstillere af VE-anlæg skal tilbyde naboer en årlig skattefri udbetaling svarende til en del af VE-anlæggets kapacitet målt i forhold til anlæggets levetid.

Den præcise metode for beregning af udbetalingen er endnu ikke fastlagt, men det forventes, at den skal baseres på baggrund af anlæggets produktion og den til enhver tid gældende elpris. Det er Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets forventning, at den gennemsnitlige årlige udbetaling vil udgøre ca. kr. 2.000 pr. husstand ved solcelleanlæg og ca. kr. 5.000 pr. husstand ved vindmølleanlæg.

Det forventes, at det endelige lovforslag vil indeholde et loft på 1,5% af produktionen, hvilket ifølge Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet vil betyde en maksimal udgift på kr. 3,4 mio. for et gennemsnitligt vindmølleanlæg på 30 MW.

Med forbehold for, at høringsfasen kan føre til ændringer, forventes lovforslaget fremsat i Folketinget i løbet af februar 2020. 

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.