Kan jeg få indledt en gældssaneringssag?

Skrevet af Amanda Vium
ForsidePrivatKan jeg få indledt en gældssaneringssag?

Hvis du har oparbejdet en større gæld, kan den være uoverskuelig at komme ud af. Derfor findes der  et institut, hvor du har mulighed for at ansøge retten om at få din gæld saneret. Det vil sige, at din gæld vil blive nedsat til en procentdel eller i nogle tilfælde helt bortfalde.                                 

Du skal indsende en ansøgning om gældssanering til den skifteret, der hører til der, hvor du er bosiddende. Det er vigtigt, at du medsender den dokumentation, der fremgår af ansøgningsskemaet, da det ellers vil forsinke en eventuel indledning af en gældssaneringssag. Derefter behandler skifteretten ansøgningen om gældssanering, hvorefter der vil blive indkaldt til et indledende møde i skifteretten. Til dette møde vil der enten blive indledt gældssanering, nægtet gældssanering eller sagen kan udsættes på, at skifteretten mangler flere oplysninger fra dig.

For at du kan få indledt en gældssaneringssag er der nogle betingelser, der skal være opfyldt.

Din gæld skal være så stor, at du ikke selv er i stand til at betale gælden nu eller inden for de nærmeste år.                      

En gældssanering skal medføre, at dine økonomiske forhold bliver varigt forbedret. Det vil sige, at din økonomi skal blive bedre efter den afdragsperiode (normalvis 5 år), som gældssaneringsforslaget indeholder. Hvis du f.eks. har et underskud på dit gældssaneringsbudget hver måned, fører en gældssanering ikke til en varig forbedring af dine økonomiske forhold, da du så vil stifte en gæld hver måned.

Hvis du skal have en almindelig gældssanering, skal dine økonomiske forhold også være afklaret. Det vil sige, at du skal have en fast indtægt i form af løn fra et fuldtidsjob, pension, flexjob eller andet. Hvis du opnår en gældssanering efter en konkursbehandling, er der lempeligere krav til dine økonomiske forhold. Ved en gældssanering efter konkurs kan der blive afsagt kendelse om gældssanering til trods for, at dine økonomiske forhold ikke er afklarede. Det skyldes, at gældssaneringsinstituttet giver plads til, at en person, der tidligere har været under konkursbehandling, skal have mulighed for at ”komme på fode igen”.

Dernæst skal det som det klare udgangspunkt være en ældre gæld, som der ønskes saneret. Det vil altså sige, at hvis du har stiftet en gæld i går, kan den ikke blive en del af en gældssanering, hvis du søger om gældssanering i dag. Det er det klare udgangspunkt. Derudover er der visse krav til gældens karakter, herunder blandt andet at gælden ikke må være forbrugsgæld, systematisk oparbejdet gæld til det offentlige eller gæld stiftet i forbindelse med strafbare forhold. Kravene til gælden findes i konkurslovens § 197, men det er vigtigt at bemærke, at det altid er en konkret vurdering, om en gældssanering kan indledes. En vurdering som skifteretten har kompetencen til. Skifteretten kan eksempelvis indlede en gældssanering, selvom en stor del af gælden stammer fra et strafbart forhold, hvis andre momenter taler for gældssanering (herunder gældens alder, karakteren af det strafbare forhold mv.).

Ansøgningsskemaet til at søge om gældssanering kan findes på www.domstol.dk. Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt, men du har altid lov til at uddybe din ansøgning til det indledende møde i skifteretten, hvor dommeren også vil spørge nærmere ind til din ansøgning om gældssanering.

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.