Kærester, kærlighed og knas

ForsideErhvervKærester, kærlighed og knas

Når I har valgt at bo sammen som kærester – og altså ikke at være gift – er der ikke særligt mange regler, der regulerer jeres forhold. Der kan derfor opstå mange uforudsete problemer. Derfor er det en god idé at tage stilling til bl.a. forhold omkring:

Børn:

I har fælles forældremyndighed over jeres fælles barn, hvis I underskriver en omsorgs- og ansvarserklæring, når barnet bliver født, og/eller hvis I har boet sammen inden for de sidste 10 måneder før barnet blev født, og faren anerkender faderskabet.

Med hvad skal der ske med jeres barn, hvis I begge skulle falde bort? De ønsker, som I måtte have, kan I udtrykke i et børnetestamente.

Hus og aktiver:

Hvis uheldet er ude, og I går fra hinanden, er udgangspunktet, at I hver især udtager jeres egne ejendele. Det er derfor ikke ligegyldigt, om det er kun den ene part eller begge parter, der har sit navn på skødet, på bilens registreringsattest osv. Derfor skal I også tænke over, hvordan I indretter jeres hverdag. Hvis den ene køber tøj til børnene og mad til bordet og den anden køber møblerne, er det som udgangspunkt den, der har købt møblerne, som tager dem med ved samlivsophør.

Ved salg af fast ejendom som I begge ejer, skal I være enige. Er I ikke enige, kan den ene part blokere for et salg af ejendommen.

Hvis I køber fast ejendom sammen, bør der derfor oprettes en samejeoverenskomst, mens I er enige. Aftalen bestemmer ejerforholdene og samtidig tager aftalen stilling til, hvad der skal ske med ejendommen, hvis jeres samliv ophører.

Død:

Når I bor sammen, uden at være gift, arver I kun hinanden, hvis I laver et testamente. Det er derfor utroligt vigtigt at tage stilling til, hvad der skal ske, når den ene falder bort, så arven ikke automatisk går til f.eks. jeres børn eller samleverens forældre.

De valg, I tager, har også stor betydning for, hvor meget der skal betales i boafgift til staten.

Den længstlevende er heller ikke automatisk indsat som begunstiget i livsforsikringer eller øvrige forsikringer/pensioner, som kommer til udbetaling ved død. Ønsker I at den anden skal have forsikringssummen, skal I udfærdige en begunstigelseserklæring – i hvert fald hvis jeres ordninger er oprettet før den 1. januar 2008.  

I kan – hvis I har boet sammen i mere end to år, har, har haft eller venter barn – oprette et udvidet samlevertestamente. Det giver den længstlevende af jer en række af de fordele, som elles kun længstlevende ægtefæller har ved død.

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.