Indførsel af salgsoptionsordning ved opførelse af VE-anlæg

Skrevet af Erik Jensen
ForsideErhvervIndførsel af salgsoptionsordning ved opførelse af VE-anlæg

Indførelse af salgsoptionsordning ved opførelse af af VE-anlæg

Den 4. december 2019 sendte Energistyrelsen et udkast til lovforslag om ændring af Lov om fremme af vedvarende energi (VE-Loven) i høring.

Et af de foreslåede tiltag indebærer en indførelse af en salgsoptionsordning, som vil betyde, at opstillere af VE-anlæg (landvindmølle- solcelle- og bølgekraftanlæg samt vandkraftværker) – der skal betale erstatning for et værditab på en beboelsesejendom – fremadrettet også skal tilbyde ejeren af ejendommen at sælge denne til opstilleren. Salgsoptionen vil således alene omfatte ejendomme, der er berettiget til erstatning som følge af værditab på grund af det opførte anlæg.

Beboelsesejendomme, der er helt eller delvist beliggende i en afstand af op til 200 meter fra et solcelle- eller bølgekraftanlæg eller et vandkraftværk, samt beboelsesejendomme, der er helt eller delvist beliggende i en afstand af op til 6 gange møllehøjde fra et landvindmølleanlæg, vil være omfattet af reglerne for salgsoptionsordningen, såfremt taksationsmyndigheden bedømmer værditabet til mere en 1% af beboelsesejendommens samlede værdi.

Allerede udbetalt erstatning for værditab vil skulle fratrækkes ved indfrielse af salgsoptionen.

Med forbehold for, at høringsfasen kan føre til ændringer, forventes lovforslaget fremsat i Folketinget i løbet af februar 2020. 

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.