Hvornår skal der søges landzonetilladelse?

Skrevet af Erik Jensen
ForsideErhvervHvornår skal der søges landzonetilladelse?

 

 

Som ”udgangspunkt” skal der søges landzonetilladelse hver gang du vil:

 • Udstykke din landbrugsejendom
 • Opføre nye bygninger
 • Foretage visse om- og tilbygninger
 • Ændre anvendelsen af dine eksisterende bygninger eller arealer

Almindelig vedligeholdelse såsom udskiftning af tag kræver ikke tilladelse. Indvendige ændringer kræver heller ikke tilladelse, når der ikke sker ændret anvendelse af bygningen.

Som ”udgangspunkt” betyder dog ”ikke altid”.

Der er flere undtagelser fra ovennævnte punkter, eksempelvis:

 • Der kan opføres erhvervsmæssigt nødvendige bygninger og boliger på landbrugsejendommen. Det forudsætter, at bygningen/boligen opføres i tilknytning til ejendommens øvrige bygninger.
 • Der kan om- og tilbygges på stuehuset, så længe det samlede areal ikke overstiger 500 m2.
 • Der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse o.l., med maks. areal på 50 m2, når de opføres i tilknytning til stuehuset.
 • Overflødiggjorte landbrugsbygninger eller stuehus kan anvendes til boliger, håndværks- industrivirksomhed, mindre butikker, liberale erhverv, lager og kontor o.l. Forudsætningen er, at den ændrede anvendelse ikke medfører væsentlige om- og tilbygninger.

Selvom projektet er omfattet af undtagelserne, kan der være andre regler, som også kan begrænse mulighederne for at opføre nye bygninger eller lave om. Opmærksomheden henledes på:

 • Byggeloven og bygningsreglementet
 • Landbrugsloven
 • Skovbyggelinjer, strandbeskyttelseslinjer og sø- og å-beskyttelseslinjer
 • Fredskovsarealer, fortidsminder, kirker o.l.

Desuden skal servitutter og naboret iagttages.

Under alle omstændigheder er det altid en god idé at starte med at kontakte kommunen for at høre deres syn på projektet. Det er altid lettere at få tilladelse end tilgivelse.

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.