Hvordan finder du testamentet

Skrevet af Vibe Hjort
ForsidePrivatHvordan finder du testamentet

Hvordan finder du testamentet?

Når nogen dør, skal der tages stilling til mange ting – blandt andet hvem der er arvinger i dødsboet. Men hvordan finder man ud af, om den afdøde havde oprettet testamente? 

Der findes 2 slags testamenter: Dem, der er oprettet hos notaren på dommerkontoret og registret i tinglysningen – og dem, der er oprettet mere privat, eventuelt underskrevet for vidner.

 

Notartestamenter

Er testamentet underskrevet for notar, sørger notaren for, at testamentet bliver registreret i tinglysningen. Samtidig gemmer notaren et eksemplar at testamentet i dommerkontorets arkiv. Når opretteren dør, undersøger skifteretten rutinemæssigt, om der findes et eller flere testamenter registret i tinglysningen. Så hvis arvingerne ikke kendte et notartestamente i forvejen, får de oplysningen, når de kontakter skifteretten.

 

”Private” testamenter

Andre testamenter end notartestamenter bliver opbevaret der, hvor opretteren har bestemt sig til at gemme det. Det kan være i skrivebordskuffen, i en bankboks eller et pengeskab, hos en advokat – eller et helt femte sted. Derfor kan man ikke være sikker på, at et privat testamente bliver fundet. Muligheden for, at det bliver fundet af én, der ikke bryder sig om indholdet og derfor tilintetgør testamentet, foreligger jo også.

 

Hvis der nu er flere testamenter?

Normalt vil opretteren, når han eller hun laver et nyt testamente, tage stilling til, om det gamle testamente skal ophæves, eller begge testamenter skal gælde ved siden af hinanden. Men nogen gange er der ikke taget stilling til det, og så må der fortolkes på, hvad opretteren egentlig har ment. I første omgang er det alle de mulige arvinger, der må se, om de kan blive enige om det er det nyeste eller begge testamenter, der skal gælde. Kan de ikke blive enige, må sagen afgøres af skifteretten.

I nogle tilfælde har opretteren i sit første testamente forpligtet sig til ikke at ændre sit testamente. I så fald er det det første testamente, der skal bruges, mens eventuelt senere testamenter ikke er gældende.

 

Hvornår er et testamente ugyldigt?

Et testamente, som er oprettet for notaren, er som udgangspunkt gyldigt. Det er et privat testamente, som 2 vidner har medunderskrevet på også, hvis vidnerne har afgivet en bestemt, meget udførlig erklæring om, hvordan underskrivelsen er foregået. Et testamente, der er oprettet, mens opretteren befandt sig i en livstruende situation, er også gyldigt. Alle andre private testamenter skal tilsidesættes, hvis en person, der arver, hvis testamentet ikke var der, forlanger det. Det betyder, at f.eks. et mundtligt testamente godt kan efterleves – bare der ikke er nogen, der protesterer imod det.

 

Det originale testamente skal forevises i skifteretten

Når arvingerne beder om at få boet udleveret fra skifteretten, skal alle de testamenter, som den afdøde havde oprettet, sendes med i skifteretten. Derfor er det vigtigt at et testamente opbevares et sted, hvor arvingerne kan finde det og få fat på det. En bankboks er derfor ikke et særlig godt valg, fordi arvingerne først kan få adgang til bankboksen, når de har fået skifteretsattest fra skifteretten. Skifteretsattesten får de på den anden side først, når testamenterne har været forevist i skifteretten. Kan et notartestamente ikke findes, har man som arving mulighed for at købe en autoriseret kopi på det dommerkontor, hvor testamentet er skrevet under. Er der tale om et mundtligt testamente, forlanger skifteretten som regel, at den afdødes ønsker bliver skrevet ned, og at alle de, som ville arve, hvis testamentet ikke havde været der, skriver under på, at de vil respektere det.

Den bedste måde at oprette et testamente på er derfor at lave et notartestamente. Det eksemplar, som du selv får udleveret, skal du opbevare et sted, som dine arvinger kender. Vælger du at lave et privat testamente, er du nødt til at fortælle nogen om det og også fortælle, hvor du har det liggende. Ellers risikerer du, at det ikke bliver fundet, eller at det først dukker op, når arven er delt ud.

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.