Hvor må du bygge dit drivhus?

Skrevet af Jacob Carl
ForsideErhvervHvor må du bygge dit drivhus?

Hvor må du bygge dit drivhus?

I parcelhusområder kan man, under visse betingelser, bygge mindre bygninger, der ikke anvendes til beboelse, nærmere naboskel, vej og sti end 2,5 meter. Vær opmærksom på, at der kan være fastsat regler i lokalplanen, der foreskriver noget andet.

Ingen del af bygningens vægge eller tag må indenfor en afstand af 2,5 meter fra naboskel være højere end 2,5 meter over terræn.

Den side af bygningen, der vender mod naboen, må ikke være længere end 12 meter. Er der flere småbygninger, må den samlede længde mod naboskel ikke overstige 12 meter.

Bygningen må ikke have vinduer, døre eller andre åbninger, der vender ind mod naboen.

Tagvand og tagrender skal holdes inde på egen grund.

Det er altid god naboskik at indvie naboen i dine planer. 

Der kan være krav til materialer og konstruktioner i forhold til de konkrete forhold på stedet. Du kan se mere om, hvad og hvordan du må bygge i Bygningsreglementet.

Vær opmærksom på at overdækkede terrasser også tæller med i bebyggelsesprocenten på lige fod med carporte, garager udhuse og lignende.

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.