Hvad sker der med dine børn, hvis du dør?

Skrevet af Vibe Hjort
ForsideErhvervHvad sker der med dine børn, hvis du dør?

Er dit barn under 18 år, er det under forældremyndighed.

Men hvem får egentlig forældremyndigheden over dit barn, hvis du dør? Det er en god ide at gøre sig nogle tanker herom – hvad er dine ønsker? og handle på dette.

Som udgangspunkt har forældre fælles forældremyndighed over barnet, det gælder uanset man bor sammen som et par, eller man er gået fra hinanden. Hvis den ene af forældrene afgår ved døden, får den anden forældremyndigheden alene over barnet.

Hvad sker der, hvis kun du har forældremyndigheden over dit barn? Hvis der kun er én forældremyndighedsindehaver, og denne afgår ved døden, før barnet er fyldt 18 år, kan den anden forælder anmode om at få forældremyndigheden over barnet. Anmodningen sker på lige fod med tredjemand, som kan være en fra afdødes familie. Det vil altid være Familieretshuset og evt. Familieretten, der skal vurdere, hvad der er bedst for dit barn i den givne situation.

Ovennævnte vil ligeledes gøre sig gældende, hvis begge forældre afgår ved døden. Familieretshuset og eventuelt Familieretten skal ud fra en vurdering af, hvad der er bedst for barnet afgøre, hvem der skal have forældremyndigheden over dit barn.

Du kan selv få indflydelse på, hvem der får forældremyndigheden over dit barn ved at lave et børnetestamente. I børnetestamentet kan du tilkendegive, hvorfor du ønsker, at den pågældende skal have forældremyndigheden over dit barn.

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.