Hvad er et skel?

Skrevet af Jacob Carl
ForsideErhvervHvad er et skel?

Hvad er et skel?

Skellet fortæller, hvor grænsen er mellem din ejendom og naboens eller fx offentlig vej. 

Det er vigtigt, at skellet er fastlagt korrekt, da du jo har råderet over din egen grund, men har også betydning i forhold til, hvor meget du må bygge på din grund. 

Nogle gange er det tydeligt at se, hvor skellet går, da det er markeret med skelpæle.

Ellers kan du typisk se skellinjen på et matrikelkort, men matrikelkortet kan være svært at overføre til de fysiske forhold i haven uden skelpæle.

Det er kun en praktiserende landinspektør, som kan fastlægge et skel. Hvis du og naboen er enige om, at I vil have landinspektøren til at fastlægge skellet, kan I bestille ham eller hende til at lave arbejdet og så evt. dele regningen. Kan I ikke blive enige, kan landinspektøren fastlægge skellet via en skelforretning.  

Afholdelse af en skelforretning minder lidt om en uformel retssag afholdt ude i haven og er kendetegnet ved, at det ofte er en voldsomt dyr løsning. Regningen til landinspektøren kan med lethed løbe op i 50-60.000 kr. med tillæg af moms. Har man så også hyret en advokat og måske også sin egen landinspektør, så lander regningen samlet på et beløb, som gør, at de fleste overvejer et forlig allerede inden det kommer til en skelforretning.

 Skelpæle må ikke flyttes eller ødelægges, og det er forbundet med bødestraf, hvis man gør det.

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.