Hvad beregnes tinglysningsafgiften af?

Skrevet af Erik Jensen
ForsideErhvervHvad beregnes tinglysningsafgiften af?

I forbindelse med køb af fast ejendom – parcelhus, ejerlejlighed, sommerhus, landbrug m.m. – skal der betales en afgift til staten i forbindelse tinglysningen af skødet.

I mange år var beregningsgrundlaget for tinglysningsafgiften den højeste værdi af enten den offentlige ejendomsvurdering eller ejendommens kontante handelspris.

For nogle år siden blev dette ændret for de private ejendomme – parcelhuse, ejerlejligheder, sommerhuse m.m. – således, at beregningsgrundlaget som udgangspunkt altid er ejendommens kontante handelsværdi. Der er dog enkelte undtagelser herfra. Hvis der handles en ejendom mellem interesseforbundne parter – fx indenfor familien – og den kontante handelsværdi er mindre end 80% af den offentlige ejendomsvurdering. I disse tilfælde beregnes tinglysningsafgiften af 80% af den offentlige ejendomsvurdering.

Fra d. 1. januar 2021 gælder der tilsvarende regler for erhvervsejendomme – herunder landbrug.

Dvs. at for skøder på landbrug, der anmeldes til tinglysning efter d. 1. januar 2021, beregnes tinglysningsafgiften også af den kontante handelsværdi. Der er dog samme undtagelser for handler mellem interesseforbundne parter ved landbrug, som der er ved de private ejendomme. Er den kontante handelspris mindre end 80% af den offentlige ejendomsvurdering, beregnes tinglysningsafgiften af de 80%.

Tinglysningsafgiften beregnes med en variabel del på 0,6% af beregningsgrundlaget, som nu stort set altid er den kontante handelspris, og en fast afgift på kr. 1.750.

Ved landbrug beregnes der ikke tinglysningsafgift af løsøret – maskiner, besætning, beholdninger, betalingsrettigheder m.m.

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.