Husk at få omdannet dit IVS til et ApS

ForsideErhvervHusk at få omdannet dit IVS til et ApS

Husk at få omdannet dit IVS til et ApS  

Folketinget har i april 2019 vedtaget en lov om afskaffelse af iværksætterselskaberne over en 2-årig periode.

Samtidig skete der en vedtagelse om at nedsætte kravet til selskabskapitalen for anpartsselskaber fra kr. 50.000,00 til 40.000 kr.

Iværksætterselskabsmodellen blev oprettet med forventning om, at den kunne tiltrække iværksættere ved det lille krav til selskabskapital, og dermed fremme iværksætterlysten. Dette lykkedes, men selskabsformen har ligeledes haft en utilsigtet effekt. Der har vist sig en højere risiko for svig og gæld til det offentlige i forbindelse med disse selskaber, ligesom mange af de oprettede selskaber er sendt til tvangsopløsning. Dette har haft økonomiske konsekvenser for både kreditorer og det offentlige.

Som konsekvens heraf har lovgiver nu valgt at afskaffe iværksætterselskaber over en 2-årig periode. Det betyder, at der fremadrettet ikke længere kan stiftes nye iværksætterselskaber, og at alle eksisterende iværksætterselskaber skal omregistreres til et anpartsselskab inden 2 år efter lovens ikrafttræden. Sker dette ikke, kan Erhvervsstyrelsen anmode skifteretten om at opløse selskabet.

Selskabskapitalen for anpartsselskaber nedsættes fra kr. 50.000,00 til kr. 40.000,00, og overgangen fra iværksætterselskab til anpartsselskab er blevet lempet. Dette betyder, at du, for at kunne omdanne dit iværksætterselskab til et anpartsselskab, inden for de næste 2 år skal leve op til kravet om en selskabskapital på 40.000 kr.

Det er derfor vigtigt, at du som ejer af et nuværende iværksætterselskab sørger for at planlægge og gennemføre omregistreringen af dit selskab til et anpartsselskab inden for fristen for at undgå tvangsopløsning.

Hvis du har brug for rådgivning i forbindelse med omregistreringen af dit iværksætterselskab til anpartsselskab, er du velkommen til at kontakte os.

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.