Har du styr på, hvem der får dine pensioner/forsikringer udbetalt ved din død?

Skrevet af Vibe Hjort
ForsideErhvervHar du styr på, hvem der får dine pensioner/forsikringer udbetalt ved din død?

Pensioner og forsikringer indgår ikke i dødsboet, men tilfalder den nærmeste pårørende, hvis ikke du aktivt har taget stilling til, hvem du ønsker at begunstige. Men hvem er den nærmeste pårørende?

Reglerne om, hvem der anses for at være din nærmeste pårørende blev ændret i 2008, idet ønsket var at styrke samleverens retsstilling.

Når du i dag tegner en forsikring og vælger nærmeste pårørende som begunstiget, vil din samlever på samme måde som din ægtefælle være begunstiget på førstepladsen og dermed foran dine børn. Dog skal du og din samlever opfylde følgende betingelser 1) har, venter eller har haft børn sammen eller 2) have levet sammen i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste to år før dødsfaldet.

For pensioner og ulykkesforsikringer, der er tegnet før ændringen i 2008, er børn begunstiget som nærmeste pårørende. Højesteret har netop afsagt en afgørelse, hvor Højesteret tager stilling til, om samleveren eller datteren skulle anses som pårørende i en forsikring tegnet før 2008. Spørgsmålet i sagen var, om forsikringsselskabet kunne ændre definitionen på nærmeste pårørende uden forsikringstagerens aktive stillingtagen hertil. I sagen havde selskabet sendt breve ud til forsikringstageren, hvori der stod, at der ville ske en ændring af begrebet, og at dette vil få betydning for de forsikringer, der var tegnet før 2008. Herudover skrev selskabet, at kunderne accepterede de pågældende ændringer ved at fortsætte med at betale til forsikringen. Forsikringstageren fortsatte herefter sin betalinger, men reagerede i øvrigt ikke på brevet.

Højesteret fastslår ved sin afgørelse, at det fremgår af de overgangsregler, der blev lavet i forbindelse med ændringen af loven, at ændringerne og hermed ændringen af begrebet ”nærmeste pårørende” ikke skulle få betydning for de forsikringer, som var tegnet før 2008. I dette tilfælde medførte det, at datteren skulle have udbetalt forsikringen.

Derfor, skal du – hvis du lever i et papirløst samliv og ønsker at din samlever skal have dine pensioner og forsikringer tegnet før 2008 udbetalt ved din død – aktivt sikre dig, at de er begunstiget.

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.